Foto zmiany

Losowy album

Zostań współautorem !

Napisz do nas


Nasze Statystyki Odwiedzin
Hasło - sprawdzam
stat4u

Władysław Pyrzyk

żołnierz AK
 urodził się 19 października 1920 roku na kresach, w miejscowości Sąsiadowice, pow. Sambor. Jak i kiedy związał swoje losy wojenne z Nienadówką nie wiadomo, być może trafił na nasz teren z falą uchodźców, którzy uciekali z terenów gdzie silny żywioł ukraiński rozpoczął wzniecać podczas okupacji antypolskie nastroje. Druga możliwość, że był żołnierzem AK z okręgu samborskiego i brał udział w "Akcji Burza". Idące na pomoc Warszawie oddziały
ze wschodu były rozbrajane przez Rosjan, mogło to spotkać i jego. Mając utrudniony powrót w swoje strony pozostał u nas, wiążąc się z naszą placówką AK. Z akcji, w których brał udział wynika, że był doświadczonym bojowcem, który nie cofał się przed ostatecznymi krokami.

Pyrzyk Władysław


About | Privacy Policy | Cookie Policy | Sitemap
Copyright © Bogusław Stępień - 08/05/2013