Foto zmiany

Losowy album

Zostań współautorem !

Napisz do nas


Nasze Statystyki Odwiedzin
Hasło - sprawdzam
stat4u

Dzienniki szkolne 1959/92


Dzienniki szkolne i inne zapiski

wybierz interesujący Cię rok lub czytaj w kolejności wybranej przez siebie.Rok szkolny 1959/60

W/g Projektu organizacyjnego

kierownik szkoły - Ludwik Janik


Nauczyciele:
                 Janik Józefa
                 Kinicka Helena
                 Maciąg Helena
                 Mazgaj Jadwiga
                 Nowińska Czesława
                 Szczygieł Ludwik

                 Gierlach Weronika - N. Dolna
                 Pasierb Waleria - N. Górna


Nauka w trzech budynkach w szkole głównej i w dwóch eksponówkach.

Ilość uczniów:
              267 - w szkole głównej.
                51 - eksponówka.
                49 - eksponówka.
              367 - liczba całkowita uczniów.

Ilość godziń lekcyjnych:
                316 - ucznia.
                247 - nauczyciela.


W/g Protokołów RP (Rady Pedagogicznej)


27.VII.1959

Przygotowanie nowego roku szkolnego.
Przydział czynności.


Klasa

Nauczyciel/wychowawca

inne klasy/przedmioty

-

Janik Ludwik

śp. Vb,VI,VII, przyr. VI, rys. VI,VII, geog. IV

I

Maciąg Helena

biol. Va, j.ros. VI,VII, g.wych.

II

Janik Józefa

j.pol. Va

Nowińska Czesława

j.pol. VI, VII geog. VI, VII biol. IV,Vb,VI,VII,
g. wych.

Vb

Mazur Genowefa

fiz. chem. mat. IV,Va,b, g.wych.

III

Mazgaj Jadwiga

hist. V - VII,

IV

Ożóg Stanisława

j.pol IV,Vb, hist. IV geog. Vb, w.fiz. IV, przyr.VI,VII, rys. III,IV

VI

Szczygieł Ludwik

mat. Vb,VI,VII w.fiz. śp. III,IV, g.wych.


PCK

                 Janik Józefa

OW

                 Maciąg Helena

SKO

                 Nowińska Czesława

SU

                 Mazgaj Jadwiga

SKPPR

                 Mazur Genowefa

Sam. Szkol.

                 Janik Ludwik

k. Biologiczne

                 Maciąg Helena

k. Sportowe

                 Szczygieł Ludwik

k. Techniczne

                 Janik Ludwik


Konferencja rejonowa 23 VIII 1959 roku. Godz. 1000 Sokołów Młp.
Początek roku szkolnego. 1 IX 1959 roku, godz. 800


16.IX

Omówienie planu pracy szkoły
Wykorzystanie rzutnika.
Przygotowanie części artystycznej na otwarcie szkoły w Nienadówce Górnej.

13.XI

Kwalifikacja

2.XII

Nowy przydział czynności.
1 grudnia otwarto szkołę nr. 2
Odeszła część uczniów, oraz nauczyciele: Szczygieł Ludwik - został jej dyrektorem, oraz Ożóg Stanisława.
Adamczyk Julia (zastęstwo) uczy w Nienadówce Dolnej, w późniejszym okresie przechodzi do Nienadówki Górnej.
Sprawozdanie z konferencji kierowników. Referat: Dzieci specjalnej troski
Referat p. Szczygła Ludwika "Budzenie zainteresowania dzieci w procesie nauczania"


4/5.XII

Prześwietlenie uczniów od lat 12 i dorosłych.

12.XII

Konferencja rejonowa w naszej szkole

29.I.1960

Klasyfikacja za I półrocze.
Biblioteka liczy 1800 tomów

12.II

Powizytacyjna inspekcja szkoły. Jerzy Przywara
Nieobecna Mazgaj Jadwiga. (choroba)
Wizytacja 1 i 12 II 1960r.
         j.polski - II, III+IV
         matematyka - I, V, VII
         historia - VI
         zeszyty klas - V, VII
         zeszyty domowe
         rozmowa z klasą VI
         dokumentacja szkoły

2.III

Sprawozdanie z konferencji kierowników szkół - dyscyplina, laicyzacja, współpraca z domem, organizacje.

22.IV

Sprawozdanie z konferencj nauczycieli I-IV p. Mazgaj Jadwiga. Kier. szkoły Janik Ludwik
Sprawozdanie z przedmiotów, organizacji za III okres.

23.V

Szkolenie przeciwlotnicze
Omówienie najsłabszych uczniów
Prowadzenie dokumentacji
M.D.Dz. Międzynarodowy Dzień Dziecka
Wycieczka do Łańcuta

18.VI

Klasyfikacja końcowa
Sprawodanie z konferencji kierowników - otoczyć opieką klasę I.

23.VI

Podsumowanie pracy.
Analiza słabych wyników w klasie I (47 uczniów)
Konferencja Rejonowa po wakacjach 930.VIII w Sokołowie)W związku z otwarciem szkoły Nr. 2 z tego rejonu uczniów:

klasa

odeszło

zostało

promocja

e. popraw

pozostało

nieklasyf

oddziały

I

28

41

40

1

2

II

18

48

45

3

2

III

18

34

32

1

1

-

2

IV

13

40

35

2

3

-

2

V

14

52

34

4

9

5

1

VI

5

37

33

1

1

-

1

VII

5

23

22

-

1

1

1

I-VII

101

275

241

8

19

6

9


strzałka do góryRok szkolny 1960/61

W/g Projektu organizacyjnego

kierownik szkoły - Ludwik Janik


Nauczyciele:
                 Janik Józefa
                 Kinicka Helena
                 Maciąg Helena
                 Mazgaj Jadwiga
                 Nowińska Czesława
                 Mazur Genowefa

                 Gierlach Weronika - N. Dolna


Budynki szkolne bez zmian
Inspektor szkolny wz: J. Przywara dopisał: na godziny nadliczbowe dodaje się nauczyciela.
Na nauczyciela religi: 16h (nauczyciele płatni od godzin)


W/g Protokołów RP (Rady Pedagogicznej)


31.VII.1960

Przydział czynności.


Klasa

Nauczyciel/wychowawca

inne klasy/przedmioty

-

Janik Ludwik

śpiew, rysunki, przyroda, wych.fiz.

I

Kinicka Helena

mat. V, biol. IV, przyr. IV

II

Maciąg Helena

przyr. VI,VII, biol. VI, w.fiz. V

III/V

Janik Józefa

j.pol. V, przyr. g.wych.

IV

Mazur Genowefa

mat. IV,V,VII, fiz. chem. j.ros. V

VI

Mazgaj Jadwiga

hist i j.pol. IV,VI, w. fiz. rys. II, g. wych.

VII

Nowińska Czesława

j.pol. VII, geog. VI, VII, biol. V,VII,
mat. III, g.wych.


SKBW

                 Maciąg Helena

SFBS

                 Mazur Genowefa

TPPR

                 Kinicka Helena

SKO

                 Nowińska Czesława

PCK

                 Janik Józefa

Spółdz. Uczniowska

                 Mazgaj Jadwiga

Sam. Uczniowski.

                 Janik Ludwik


Szkoła jest socjalistyczna i świecka
Dziennik Urzędowy nr. 6


18.XI

Klasyfikacja
Zorganizowano drużynę zuchów (op. Mazur Genowefa)

31.I.1961

Kwalifikacja. Sprawozdanie z konferencji kierowników, wnioski.

20.IV

Klasyfikacja za III okres
Zuchy
Wybór zawodu przez uczniów kl. VII, czym się kierować.


23.V

Sprawozdanie z konferencji kierowników. Psychologia rozwojowa dziecka - wskazówki dla nauczycieli, jak postępować. Jędrzykiewicz E, z Sokołowa
metody nauczania j. Polskiego, Maria Perec z Majdanu.
Rok Ziemi Rzeszowskiej
Samokształcenie nauczycieli
Wybór przewodniczącego GRN (Gromadzka Rada Narodowa)

27.V

Konferencja rejonowa w Raniżowie, w zespołach.

19.VI

Klasyfikacja
Wycieczka do Krosna - huta szkła
Wycieczka do Rzeszowa - film Krzyżacy
FBS - 943,50 zł + 99 za makulaturę
Zuchy - w czasie wakacji, zuchowe lato.

24.VI.1961

Podsumowanie pracy
Omówienie braków. Przygotowanie do reformy (pocz. 63/64) zmiana programu stopniowa, zorganizowanie klas, pracowni fizycznych, chemicznych.Wg. K-O-1

klasa

na pocz.

przybyło

ubyło

ogółem

promocja

e.popr.

pozostało

nieklasyf

oddziały

I

37

-

-

37

35

x

2

-

2

II

43

-

-

43

43

-

-

-

2

III

47

1

-

48

47

1

-

-

2

IV

37

-

1

36

30

4

2

-

2

V

44

-

2

42

34

7

1

-

1

VI

39

-

-

39

36

-

3

1

1

VII

33

-

-

33

32

x

1

-

1

I-VII

280

1

3

278

257

12

9

1

11

VII/ch.

-

-

-

9

9

x

-

-

x

VII/dz.

-

-

-

24

23

x

1

-

xAbsolwenci wg roku urodzenia i lat nauki w szkole.

ogółem

chłopcy

dziewczyny

1949
i póź.

48

47

46

45

44
i wcześ.

ogółem

32

9

23

-

1

23

-

-

-

po 7
latach
nauki

24

5

19

-

1

23

-

-

-

po 8
latach
nauki

6

2

4

-

-

-

6

-

-

po 9
latach
nauki

1

1

-

-

-

-

-

1

-

po 10
latach
nauki

1

1

-

-

-

-

-

-

1


strzałka do góryRok szkolny 1961/62

W/g Projektów Rady Pedagogicznej

kierownik szkoły - Ludwik Janik


Początek reformy szkolnejprzewiduje się na rok szkolny 1963/64. W okresie przejściowym, od roku 61/62, wprowadza się zmiany w treściach i metodach nauczania.


Przydział czynności nauczycieli (konf. 23 VIII 1961)


Klasa

Nauczyciel/wychowawca

inne klasy/przedmioty

-

Janik Ludwik

śpiew IV-VII, rysuek V-VII, przyroda V-VII, geog IV, wych.fiz. VI-VII

I

Mazgaj Jadwiga

j.pol. V, hist, VI,VII

II

Kinicka Helena

-

III

Maciąg Helena

j.ros VI,VII, w.fiz. VI,VII, w.fiz. V, Biol V.

IV,VI

Janik Józefa

j.pol. VI, IV, hist IV,V, biol IV, w.fiz, przyr, rys, IV, g.wych, IV.

V

Mazur Genowefa

chem, fiz, VI,VII mat, V,VII, j.ros. V, g. wych, V

VII

Nowińska Czesława

j.pol. VII, geog. V-VII,biol, przyr VI,VII,
mat, IV, g.wych, V mat. III, g.wych.

Nienadówka Dolna - Weronika Gierlach


          Organizacje

          Zajęcia pozalekcyjne

          SKPZR

          kółko techniczne

          PCK

          kółko biologiczne

          Biblioteka

          kółko matematyczne

          Spółdzielnia uczn.

         

          ZMP

         

          SFBS

         

          SKO

         

          Samorząd szkolny

         


Uroczystości szkolne:

          Rozpoczęcie roku szkolnego.
          Rocznica wyzwolenia Warszawy
          Rocznica Rewolucji Październikowej
          Uroczystości 1 Majowe
          Zabawa choinkowa
          Dni Oświaty, książki i prasy
          Międzynarodowy Dzień Dziecka


Rok szkolny podzielony na 4 okresy


4.III

Pani Konicka odeszła na dłuższy urlop. Na jej miejsce przyszła p. Genowefa Jakubowska ze szkoły Trzeboś Podlas.

Wycieczka, Wieliczka - Kraków. Udział wzięło 60 uczniów i 4rech opiekunów.Wg. K-O-1

klasa

na pocz.

przybyło

ubyło

ogółem

promocja

e.popr.

pozostało

nieklasyf

oddziały

I

39

-

1

38

38

-

1

-

2

II

35

-

-

35

34

-

1

-

2

III

45

-

-

45

42

1

2

-

2

IV

48

-

-

48

43

4

1

-

2

V

36

-

2

34

33

1

-

-

1

VI

42

-

3

39

25

8

6

1

1

VII

37

-

-

37

36

x

1

1

1

I-VII

282

-

6

276

251

14

12

2

11

VII/ch.

15

-

-

15

15

x

-

x

x

VII/dz.

22

-

-

22

21

x

1

1

x


strzałka do góryRok szkolny 1962/63

W/g Projektów Rady Pedagogicznej

30.VIII.1962
kierownik szkoły - Ludwik JanikPrzydział czynności nauczycieli.


Klasa

Nauczyciel/wychowawca

inne klasy/przedmioty

I,V

Janik Józefa

j.pol. V, hist, g.wych V, rys, III

III

Maciąg Helena

j.pol, biol IV, w.fiz. VI-VII, j.ros. VI, VII.

II/VI

Mazgaj Jadwiga

hist, VI,VII, g. wych. j.pol, VI. hist,IV. w. fiz.IV, VII

VI

Mazur Genowefa

mat. V,VII. fiz. V,VII, chem. VII, g. wych. VI

VII

Nowińska Czesława

j.pol. VII, geog. V-VII, biol. VI,VII,
mat, IV, rys. IV, g.wych. VII

Janik Ludwik

-

Nienadówka Dolna - Weronika Gierlach


          Organizacje

          Zajęcia pozalekcyjne

          SKPZR

          kółko techniczne

          PCK

          kółko biologiczne

          Biblioteka

          kółko matematyczne

          Spółdzielnia uczn.

         

          ZMP

         

          SFBS

         

          SKO

         

          Samorząd szkolny

         


10.X.1962

Sprawozdanie z konferencji op. PCK p. Janik Ludwik nawyki kulturalne, wietrzenie klas, postawa uczniaw w ławce.

25.XI

Klasyfikacja za I okres.
Zuchy
Harcerze V-VII

2.II.1963

Klasyfikacja za II okres.
Podpis p. Heleney Kinickiej

20.IV

Klasyfikacja za III okres.

22.VI

Klasyfikacja za IV okres.Wg. K-O-1

klasa

na pocz.

przybyło

ubyło

ogółem

promocja

e.popr.

pozostało

nieklasyf

I

36

1

-

37

34

-

3

2

II

40

-

-

40

40

-

-

-

III

35

-

-

35

31

2

2

-

IV

45

-

-

45

38

4

3

-

V

44

1

1

44

31

9

4

-

VI

40

-

1

39

36

3

-

3

VII

30

-

1

29

29

-

-

-

I-VII

270

2

3

269

239

18

12

5

VII/ch.

15

-

1

14

14

-

-

-

VII/dz.

15

2

2

15

15

-

-

-


Absolwenci w/g roku urodzenia i lat nauki w szkole.
1962/63


ogółem

chłop.

dziew.

1951
i późn.

1950

1949

1948

1947

1946
i wcześ.

absolw.

29

14

15

-

-

21

6

2

-

po 7
latach
nauki

21

10

11

po 8
latach
nauki

6

4

2

po 9
latach
nauki

2

2


Wyniki egzaminów poprawkowych.


kl.

II

III

IV

V

VI

l. uczni. -

1

4

1

8

zdali

-

1

3

1

6

n. zdali

-

-

1

-

2


2 budynki własne
3 budynki wynajęte

6 izb lekcyjnych
1 izba zastępcza


na I zmianie - 6 izb - uczni 194
na II zmianie - 3 izb - uczni 76


strzałka do góryRok szkolny 1963/64

W/g Projektów Rady Pedagogicznej

31 VIII 1963
kierownik szkoły - Ludwik JanikII rok reformy- w kl. I-V nowy program


Brak przydziału czynności (puste miejsce)16 I 1964

Konkurs recytatorski pt: Polska i Radziecka poezja przyjaźni.
20 lecie PRL - zobowiązania

31 I

Klasyfikacja
frontem do dziecka

17 IV

bez ocen nsdt tylko kl. II i VII

17 VI

Klasyfikacja za IV okres
ZHP

27 VI

Narada czerwcowa - instrukcja w sprawie organizacji roku szkolnego 1963/64Wg. K-O-1

klasa

na pocz.

przybyło

ubyło

ogółem

promocja

e.popr.

pozostało

nieklasyf

oddziały

I

27

-

-

27

26

-

1

1

2

II

34

-

-

34

33

-

1-

-

2

III

41

-

-

41

36

5

-

-

-

IV

37

-

-

37

33

4

-

-

2

V

48

-

1

47

35

6

6

-

1

VI

36

-

-

36

22

10

4

-

1

VII

36

-

-

36

35

-

1

-

1

I-VII

259

-

1

258

220

25

13

1

11

VII/ch.

15

-

-

15

14

-

1

-

x

VII/dz.

21

-

-

21

21

-

-

-

x


strzałka do góryRok szkolny 1964/65

W/g Protokołów Rady Pedagogicznej

30 VIII 1964
kierownik szkoły - Ludwik JanikIII rok reformy


Klasa

Nauczyciel/wychowawca

inne klasy/przedmioty

I

Nowińska Czesława

biol. geogr. VII, biol. V

II

Maciąg Helena

j. ros. VI, wf. VI, VII

III

Janik Józefa

przyr. IV, wf. VI. VII

IV

Mazgaj Jadwiga

hist. V-VII

V,VI

Gut Edward

j. pol. V-VII, biol. VI, wf. V-VII

VII

Mazur Genowefa

mat. V-VII, j.ros. VII, fiz. VI,VII, chem. VII, g.wych. VII

Janik Ludwik

w.muz. IV,VII, wt. V-VII, geogr. IV, geog. VI, wp. IV-VII


Jakubowska Genowefa - Nienadówka Dolna


13 XI 1964

klasyfikacja
sprawozdanie z konferencji PCK - Rok Kultury Sanitarnej IX - IV
Bardzo słabe wyniki w nauce, prawie 50% (w niektórych klasach) ndst.
Egzamin kwalifikacyjny dla nauczycieli - okólnik.

29 I 1965

II okres


Wg. K-O-1

klasa

uczniów

klasyf.

b. ndst

z 1 ndst

z 2 ndst

z 3 ndst
i więcej

Ia

24

24

24

-

-

-

Ib

10

10

9

1

-

-

IIa

22

22

22

-

-

-

IIb

5

5

5

-

-

-

IIIa

23

23

21

1

2

-

IIIb

10

10

9

1

-

-

IVa

27

27

24

3

-

-

IVb

13

13

9

3

1

-

V

47

46

26

5

4

6

VI

46

45

33

7

2

3

VII

28

28

18

-

3

7


23 IV

klasyfikacja za III okres
Poprawa ocen ndst: 23 ucz.,m z 1 oceną ndst, 9 z 2 ocenami ndst, 7 z 3 ocenami ndst.


14 VI

klasa

uczniów

klasyf.

n. klasyf.

promoc.

b. promoc.

e. popraw.

Ia

24

24

-

24

-

-

Ib

10

10

-

10

-

-

IIa

22

22

-

22

-

-

IIb

5

5

-

5

-

-

IIIa

24

24

-

24

-

-

IIIb

10

10

-

9

1

-

IVa

27

27

-

27

-

-

IVb

13

13

-

11

1

1

V

47

46

1

38

5

3

VI

46

45

1

38

2

5

VII

28

28

-

27

1

-

I-VII

256

254

2

235

10

9


24 IV

Realizacja obowiązku szkolnego Jarosz Zofia z kl. V i Zapora St. z kl. V.
Ocena pracy dydaktyczno-wychowawczym.
Ożóg Janina (1956) - zwolniony/a (debilizm)
Prucnal Jan (1955) - zwolniony/a (debilizm)
Prucnal Stw. (1950) - zwolniony/a (debilizm)
Woś Zofia (1954) - zwolniony/a (komisja selekcyjna)


strzałka do góryRok szkolny 1965/66

W/g Protokołów Rady Pedagogicznej

30 VIII 1965
kierownik szkoły - Ludwik JanikKlasa

Nauczyciel/wychowawca

inne klasy/przedmioty

Vb

Janik Ludwik

zpt. plast. geogr. g. wych. Vb

I

Kołodziej Janina

mat.Vb, zpt.VI,VII(dziew), biol.VI

II

Nowińska Czesława

geog.Va,VII, biol.VII

III

Maciąg Helena

j.ros.Va,VI,VII

IV

Janik Józefa

j.pol. przyr. muz. w.fiz.IV, tech.V

Va

Mazgaj Jadwiga

geog.V, w.plast. II,VI, j.pol.Va, hist.V-VII, wo VII, zpt.IV, w.fiz.VI,VII(dziew) biol.Va

VI

Mazur Genowefa

j.ros.Va,VI,VII, fiz.VI, VII, chem. j.ros.Vb

VII

Gut Edward

j.pol.Vb,VI, w.fiz.Va,Vb,VI,VII, biol.Vb


Organizacje:

SU - Samorząd Uczniowski
PCK - Polski Czerwony Krzyż
SKO - Szkolna Kasa Oszczędności
SKOS - Szkole Koło Odbudowy Stolicy
Sam. Ucz. - Samorząd Uczniowski
Zuchy -
SKPZR - Szkolne Koło Przyjaciół Związku Radzieckiego
ZHP - Związek Harcerstwa Polskiego


12 XI

Charakterystyka i klasyfikacja klas I-VII
Dyscyplina w szkole. Dz. Urz. 8/65

14 XI

Wywiadówka (w niedzielę po sumie)


strzałka do góryRok szkolny 1966/67

W/g Projektu org.

kierownik szkoły - Ludwik JanikKlasa

Il. uczni.

1959/52

1951/starsi

godz./ucznia

godz./nauczyc.

Ia

20

20

-

18

18

IIa

27

27

-

21

21

IIIa

24

24

21

21

IVa

23

23

25

25

V

38

38

29

29

VIa

23

22

1

31

31

VIb

22

22

-

31

31

VII

39

37

2

33

33

VIII

16

16

33

33

Ib

5

5

16

IIb

9

9

16

16

IIIb

10

10

19

IVb

6

6

20

20

11 klas

262

259

3

315

280

Klasy opisane w dolnej części tabeli Ib i IIb oraz IIIb i IVb, były łączone.Rozmieszczenie klas:

Budynek

m2

liczb. miejsc

klas

uczniów

godz/zajęć

własny

63

42

VII

39

8-1320

własny

24

22

VIa

23

8-1320

gromadzki

30

24

IVa

24

8-1320

gromadzki

35

43

V

38

8-1320

gromadzki

30

24

VIb

22

8-1320

OSP

23

21

VIII

16

8-1320

własny

25

28

I-IV

36

8-1320


Przydział czynności:

nauczyciel

licz/godz.

godz/obowiąz.

godz/nad obowiąz.

Janik Ludwik

16

8

8

Gut Edward

31

26

5

Janik Józefa

22

20

2

Kołodziej Janina

28

26

2

Maciąg Helena

29

26

3

Mazgaj Jadwiga

29

26

3

Mazur Genowefa

30

26

4

Nowińska Czesława

29

26

3

Jakubowska Genowefa

36

26

10

Przydziel. naucz.

30

26

4

280

242

38


strzałka do góryRok szkolny 1967/68

W/g Projektu org.

kierownik szkoły - Ludwik JanikKlasa

Il. uczni.

1960/53

1952/starsi

godz./ucznia

godz./nauczyc.

Ia

23

23

-

18

18

II

18

18

-

21

21

III

36

36

23

23

IV

35

35

25

25

V

30

30

29

29

VI

35

34

1

31

31

VIIa

23

20

3

33

33

VIIb

23

20

3

33

33

VIII

33

22

11

33

33

Ib

12

12

16

IIb

8

8

20

11 klas

276

258

18

282

282+2SKS

Klasy opisane w dolnej części tabeli Ib i IIb były łączone suma godzin nauczyciela - 36

Nauka w budynkach jak w poprzednim roku, SPR uczy się dodatkowo w budynku OSP.


strzałka do góryRok szkolny 1968/69

W/g Projektu org. szkol.

kierownik szkoły - Ludwik Janik


klasa

uczniów

1961-54

1953/starsi

Licz. godz./uczn.

Licz. godz./naucz

I

25

25

18

18

II

24

24

21

21

III

30

30

23

23

IV

38

38

25

25

V

29

29

29

29

VI

29

28

1

31

31

VII

43

43

33

33

VIII

36

28

8

33

33

Ib

11

11

16

16

IIb

13

13

18

18

10 klas

278
(117 dziew.)

269

9

247

247


Nauczyciele jak w poprzednim roku szkolnym.
P. Kołodziej Janina kończy SN (Studium Nauczycielskie)
KierownkJanik Ludwik po WKN-ie.
P.Maciąg Helena i p. Jakubowska Genowefa - brak SNBudynki szkolne

Nienadówka D. - własny
Nienadówka Ś. - własny 2 sale

najem - 3 sale. Budynek Gromadzki
najem - 1 sala. Budynek OSP


Po lekcjach w salach własnych uczyli się uczniowie SPR.W/g Projektu RP.


30 VIII 1968

wytyczne do pracy społeczno - wychowawczej
przydział przedmiotów, opiekunów i inne
wynik egzaminów poprawkowych


Nauczyciel/ka

liczb/godz.

klasa/wych

opiekun/organiz

Nowińska Czesława

23

I

PCK

Mazgaj Jadwiga

23

II

Sp. Uczniow.

Maciąg Helena

26

III

TPPR

Kołodziej Janina

36

IV

SKO

Gut Edward

31

V

ZMP. Biblioteka

Dec Alicja

33

VI

SFBSiI
(Społeczny Komitet Budowy Szkół i Internatów)

Janik Ludwik

35

VII

S.Uczniow.

Mazur Genowefa

36

VIII

Zuchy

Jakubowska Genowefa

11/13

I/II11 IX

Tezy na V Zjazd PZPR
Plan pracy szkoły

15 IX

Klasyfikacja za I okres
Zeszyt przdmiotowy ucznia

23 IX

Obchody Dnia Nauczyciela w Sokołowie Młp.

31 I 1969

Klasyfikacja za II okres

6 III

Wychowywanie przez pracę, 25 lat PRL

12 IV

III okres - podsumowanie.
Pismonauczyciela ma być wzorem.
Uczy p. Janik Józefa

26 IV

Zkonferencji kierowników szkół w Kolbuszowej, zadania wychowawcze, wybory.
W szkole nie ma spraw osobistych, jest tylko praca i służba.
Jakie Grono - taka Szkoła
Jaka praca nauczycieli - taka młodzież opuszczająca szkołę.

15 VI

Klasyfikacja - dużo poprawek.

24 VI

Ocena całorocznej pracy.
Zeszyt przedmiotowy to obraz nauczyciela, a potem ucznia.
Przydział na rok następny.


strzałka do góryRok szkolny 1969/70

W/g Projektu org. szkol.

kierownik szkoły - Ludwik JanikNauczyciele:

Dec Alicja
Gut Edward
Janik Józefa
Kołodziej Janina
Maciąg Helena
Mazgaj Jadwiga
Mazur Genowefa
Nowińska Czesława
Jakubowska Genowefa - Filia w Nienadówce D. Klasy I i II.

Wymiar godzin tygodniowy dlanauczycieli - 26
W szkole uczą się dwie klasy SPR.
Izb lekcyjnych 7 (3 własne) i pracownia PT ( w kuchni poniemieckiej, baraki)
Zajęcia odbywają się w godzinach 800-1505Nauczyciel/ka

Klasa

uczniów

opiekun/organiz.

Kołodziej Janina

I

15

SKO

Jakubowska Genowefa

Ia

Nienadówka D.

Jakubowska Genowefa

II

23

Nienadówka D.

Nowińska Czesława

IIa

PCK

Mazgaj Jadwiga

III

26

Sp. Uczn.

Maciąg Helena

IV

36

Maciąg Helena

V

31

SKPZR

Mazur Genowefa

VI

34

Zuchy

Gut Edward

VIII

36

ZHP


Inspektor Szkolny Jerzy Przywara wpisał uwagi: Zatw. 10 oddziałów, 9 etatów, 257 godz. nauczania.
Pracuje 2 zespoły SKS po 2 godz.
Powierzchnia budynków własnych 112, wynajętych 120 (sale lekc.)Wg. protokołów RP.


30 VIII 1969

Sprawozdanie z egzaminów poprawkowych.

16 IX

Omówienie planu pracy szkoły.

14 XI

Klasyfikacja. 254 uczniów, w tym bez ocen ndst 177.

5 II 1970

Klasyfikacjaza II okres.
Ocena: SKO, Sp.Ucz.(Sklepiku), SFSBiI, ZMP

10 IV

Klasyfikacja. Uczniów bez ocen ndst - 179. Nie sklasyfikowano 4 uczniów, nie uczęszczali na zajęcia.

10 VI

Klasyfikacja klasy VIII.

16 VI

Klasyfikacja klas I-VII


strzałka do góryRok szkolny 1970/71

W/g Projektu organiz.

kierownik szkoły - Ludwik Janik


Nauczyciele jak w roku ubiegłym.
Oddziałów 10 (w tym 2 w Nienadówce D.) Uczniów - 253
Godzin: 213 + 4 SKS + 6 biblioteka = 223

Insp.Szkol. Jerzy Przywara skreśla klasy I i II w Nienadówce D. i dodaje liczbę uczniów do klasy I i II.Wg. protokołu RP

Szkoła Podstawowa w Nienadówce D. zakończyła swoją działalność.


1 IX 1970

Wytyczne do pracy. Instrukcja przydziału czynności.

5 X 1970

Uwagi po ispekcje, Inspektora Szkol. J. Wiącka.

26 X

Jakość pracy wych.-dydakt.,podniesienie efektywności.

13 XI

Klasyfikacja za I okres.

28 I 1971

Zorganizować pracownię fizyczno-chemiczną, działkę biologiczną, ogródek geograficzny.

18 III

Wykorzystanie pomocy adiowizualnych.
Lekcje koleżeńskie.

17 IV

Klasyfikacja za III okres.

22 VI

Klasyfikacja: Klasy VIII i I-VII. Na 22 uczniów , 10 nie przeszło.
(Wg. kierownika szkoły, była to łagodna klasyfikacja)Nauczyciel/ka

klasa

uczniów

opiekun/organizacja

Jakubowska Genowefa

I

28

PCK

Kołodziej Janina

II

25

SKO

Nowińska Czesława

III

35

PCK

Maciąg Helena

IV

35

SKTPPR

Mazgaj Jadwiga

V

30

Sklepik

Dec Alicja

VI

36

SFBSiI

Mazur Genowefa

VII

26

Zuchy

Gut Edward

VIII

31

ZHP

kier. Janik Ludwik

I-VIII

246

Sam. Szkol.


strzałka do góryRok szkolny 1971/72

W/g Projektu organiz.

kierownik szkoły - Ludwik Janik


Nauczyciele w większości jak w roku ubiegłym. Brak p. Janik Józefy, przybył Mieczysław Sądej
Oddziałów 8 Uczniów - 247
Godzin: 223 + 1 godz., Przysposobienia Obronnego, od 1 II 1972 roku.
2 sprzątaczy + 1 palacz.
Insp.Szkol. Jerzy Przywara skreśla klasy I i II w Nienadówce D. i dodaje liczbę uczniów do klasy I i II.Wg. protokołu RP

Szkoła Podstawowa w Nienadówce D. zakończyła swoją działalność.


30 VIII 1971

Rok szkolny: 1 IX 1971 - 24 VI 1972

I okres: 1 IX 1971 - 30 XI 1971
II okres: 1 XII 1971 - 1 III 1972
III okres: 11 III 1972 - 24 VI 1972

Ferie zimowe: 23 XII 1971 - 8 I 1972
Ferie wiosenne: 30 III 1972 - 4 IV 1972

Wszyscy absol. przyjęci do szkół ponadpodstawowych.
Odszedł p. Edward Gut, polonista, opiekun ZHP. Przyszedł p. Mieczysław Sądej, matematyk, opiekun ZHP.

13 X 1971

Integracja środowisk wych. dzieci i młodzieży - przygotowanie do konferencji rejonowej (4 XI)
Nowe rejony: Nienadówka 1 i 2. Trzeboś 1, 2, 3, Trzebuska, SP przedszkola Sokołów.

18 X

Spotkanie ze ZBOWiD

13 XI

Klasyfikacja za I okres.

30 XI 1971

Klasyfikacja, analiza wyników.

27 I 1972

Przygotowanie do konferencji rej.
Program rozwoju szkoły w latach 1972 - 1975.
Urządzenie pracowni:
fizyczno chemicznej - p. Genowefa Mazur.
biologiczno geograficznej - p. Alicja Dec, Czesława Nowińska, Helena Ławniczak (ZSR)

10 III

Klasyfikacja za II okres.

19 IV

Nowy system płac, wymiar 26h/tyg.
Rozwój sportu szkolnego.
2h bezpłatnych zastępstw
Igrzyska sportowe w każdej szkole, komitet opiek. SKS: Mieczysław Sądej, Mazur Genowefa, Jakubowska Genowefa, Rzemień Janina (KR) Chorzępa Wł.,

12 VI

Klasyfikacja kl. VIII (egzaminy poprawkowe 31 lipca)

19 VI

Klasyfikacja kl. I - VII

24 VI

Ocena całorocznej pracy.
Działalność Uniwersytetu dla rodziców.
Douczanie poprawkowiczów: 2, 3, 16, 17, 22, 2 VII
P. Maciąg Helena odchodzi na emeryturę.


strzałka do góryRok szkolny 1972/73

W/g Projektu organiz.

Dyrektor szkoły - Ludwik Janik


Nauczyciele: Bez Edwarda Guta, a p. Sądej Mieczysław pracował tylko we wrześniu.
6 izb lekcyjnych w tym 3 klaso-pracownie, 1 pracownia. Uczniów - 242
Nauczyciele -9, sprzątacze - 2, palacz - 1 (2 sezonowo).
Insp. Oświaty Julian Wiącek (z-ca) przydziela szkole 8 etatów, 214h w tym 18h ponadwymiarowych, oraz 2h SKS. Dodatkowo zleca się prowadznie 3 - kółek zainteresowań, 8h dla p. Maciąg.Wg. protokołu RP


28 VIII 1972

Organizacja roku szkolnego. (Dz. Urz. nr. 2 i 7, okólniki KOS, wytyczne WO)

kółka: fizyczne, matematyczne, małej defektologii.
p. Dec Alicja na urlopie.
p. Maciąg Helena uczy j. rosyjskiegow kl. V, VI, VII - (8h)
omówienie wyników z egzaminu poprawkowego.

30 XI 1972

Klasyfikacja. Obecna p. Dec Alicja
Przyczyny powstawania negatywnego stosunku uczniów do nauczycieli.

9 III

Klasyfikacja za II okres. Protokół pisany przez p. Danutę Ciupak uczącą od 1 XII
kl. I - 19 uczniów, II 29, III - 28, IV -28, V - 33, VI - 32, VII - 27, VIII - 38
Rozliczenie z 2h bezpłatnego nauczania.

14 V 1973

Omówienie VII Plenum PZPR

22 V

Przygotowanie do nowego roku, zadania programowo - wychowawczych szkół 1972-75.
Zapisy rocznika 1967: zajęcia w IX p. Alicja Dec.

7 VI

kl. VIII - 38 uczniów promowanych

16 VI

ocena pracy całorocznej.
p. Czesława Nowińska przechodzi na emeryturę.


strzałka do góryRok szkolny 1973/74

W/g Projektu organiz.

Dyrektor szkoły - Ludwik Janik


Nauczyciel

wymiar godzin

Ciupak Danuta

26

Dec Alicja

26

Jakubowska Genowefa

26

Kołodziej Janina

26

Mazgaj Jadwiga

26

Mazur Genowefa

26

Tupaj Wanda

26

Nowińska Czesława

8

Janik Ludwik

148 oddziałów + 2 oddziały przedszkolne, liczba dzieci 32 po 8h/tyg.
uczniów - 234 (I-VIII)
obsługa: jak w roku ubiegłym.
Insp. szkol. Julian Wiącek przydziela 8 etatów, 207 h w tym 11 ponadwymiarowych.
Ponadto 9h na pracę zespołu kompens. 6h (po uzgodnieniu z Wydz. Ośw.
Kolb. 15 V 1973.


Wg. protokołu RP


31 VIII 1973

Wiadomości z narady Dyrektorów szkół
Kąciki pamięci
Dożywianie od 1 IX, bułki - od 1 XII, herbata
Rozmowy, targi o wolne soboty dla studiujących nauczycieli i p. Mazgaj Jadwigi.

14 I 1974

Uwagi z konferencji w Kolbuszowej
W I roku studiów nie ma urlopów ani żadnej zniżki.
Ćwiczenia śródlekcyjne i BHP

30 I 1974

Klasyfikacja za I okres. (rok dzieli się na dwa okresy)
Na 245 uczniów, 189 bez oceny ndst, z 1 oceną ndst 13 uczniów, z 2 ocenami ndst 13 uczniów, z 3 i więcej ocenami ndst, 10 uczniów.

8 III 1974

Obchody XXX PRL
TWO "Ekspedycja" z ZMP

10 VI

Klasyfikacja kl. VIII i klasy I-VII.
Praca dydaktyczno wychowawcza.
13 zastępów NAL
Niepromowano 4 uczniów kl. VII

25 VI

Ocena pracy
Promocja z ocenami ndst - 9 uczniów.
Zespół kompens. i ognisko przedszkolne
W szkołach średnich nie ma egzaminów wstępnych.
P. Janik Ludwik przechodzi na emeryturę.


strzałka do góryRok szkolny 1974/75

W/g Protokołu RP

Dyrektor szkoły - Gaweł Janina


Nauczyciel/ka

wych/kl.

uczni.

op. kółka

op. organizacji

Ciupak Danuta

kl. I

32

Zuchy

Jakubowska Genowefa

kl. II

32

PCK

Kołodziej Janina

kl. III

19

z. prakt.

SKO

Jakubowska Genowefa

kl. IV

29

Mazur Genowefa

kl. V

29

ZHP, TPPR

Dec Alicja

kl. VI

28

geograf.

Sp. uczniow.

Mazgaj Jadwiga

kl. VII

31

j. Pol.

Tupaj Wanda

kl. VIII

30

matem.

Sam. Szkol.

Janik Ludwik

V-VIII

6

w. muzycz.

chór

Gaweł Janina

kl. III,IV,V

matem. geogr.29 XII 1974

Stosunki międzyludzkie, ref. - G. Mazur
Dyżury od 740

22 I 1975

Klasyfikacja, organizacje.

24 I 1975

Zobowiązania na XXX lecie Zwycięstwa

27 II 1975

Obecny mgr Józef Rosół delegat Wydziału Oświaty. Doskonalenie pracy szkoły.

6/7 V 1975

XI Alert ZHP

2 VI 1975

Klasyfikacja I-VIII

10 VI 1975

Ocena pracy szkoły
Dyżury nauczycieli podczas wakacji.


strzałka do góryRok szkolny 1975/76

W/g Protokołu RP

Dyrektor szkoły - Gaweł Janina


Nauczyciel/ka

wych/kl.

uczni.

op. kółka

op. organizacji

Jakubowska Genowefa

kl. I

23

SKO, PCK

z. prakt.

Ciupak Danuta

kl. II

33

Zuchy

chór

Jakubowska Genowefa

kl. III

kl. IV

19

Tupaj Wanda

kl. V

30

RSU

mat.

Genowefa Mazur

kl. VI

30

ZHP, TPPR

kl. VII

27

kl. VIII

30


Konferencje - 12 VIII 1975 i 5 IX 1975
W szkole uczą: Edward Rumak, Janina Pasierb, Jerzy Łuszczki.30 IX 1975

Projekt planu rozwoju szkoły 1976/80
Praca poza lekcyjna i poza szkolna

5 XII 1975

Wytyczne na VII zjazd PZPR
Zarządz. Premiera z 28 VIII 1975, poprawa dyscypliny.
Nauczyciel poświęca szkole śr. 53,5 h.

12 XII 1975

Stan zdrowotny dzieci
lekarz ogólny - Jan Hadała
lekarz dentysta - H. Weispenberg (fluor)

Gielarowski Józef - KR
Ożóg Franciszek - KR

2 I 1976

Referat: Co czyni wyższą jakość życia i pracy w naszej szkole ?
NURT - Jakubowska G i Ciupak D.
Ognisko przedszkolne od 3 lat
Inż. B. Kotyla - profil żywienia
130 rocznica urodz. H. Sienkiewicza.

15 I 1976

Klasyfikacja
zapomogi dla uczniów
przydział opieki nad gazetkami.

4 III 1976

czystość uczniów - piel. Helena Śliż
Postawy nauczycieli
Plan pracy społ-użyt. na II półrocze.

29 III 1976

Uwagi z wizytacji
Zakres czynności, sprzątających. H. Przybysz, M. Niemiec. Tajemnica służbowa.
Palacze: Jan Śliż, Jan Chorzępa, Józef Motyl

6 V 1976

Nauczyciele w realizacji uchwał VII Zjazdu w aktywizcji wsi.
Ocena ZHP

2 VI 1976

Klasyfikacja, nagrody.

7 VI 1976

Zdrowie uczniów.
Ocena pracy.
J. Pasierb - 10h, Józef Łuszczki - 8h, za p. Tupaj Wandę.

Od 1 VI zwolniła się H. Przybysz, przyszła S. Kuter
Dożywianie - mleko, zapomogi.
41 uczniów zdało na Kartę rowerową.
Bibliotekę prowadzi p. Mazgaj Jadwiga


strzałka do góryRok szkolny 1976/77

W/g Protokołu RP

Dyrektor szkoły - Gaweł Janina


Nauczyciel/ka

wych/kl.

op. kółka

Jakubowska Genowefa

kl. I

SKO, kół. artystycz.

Mazur Genowefa

kl. II

Brzychczy Irena

kl. III

Zuchy, TPPR

Mazgaj Jadwiga

kl. IV

kół. j.pol. bblioteka

Rumak Edward

kl. V

chór, mandoliny

Tupaj Wanda

kl. VI

kół. matem.

Mazur Genowefa

kl. VII

ZHP

Dec Alicja

kl. VIII

Sp. Uczniow. kół. geograf.Konferencje - 18 VIII 1976
Nauka 23 VIII, inauguracja roku szkol. 1 IX 1976.
Przydział czynności: opieka nad kwiatami w szkole - Mazur Genowefa28 XII 1976

Ocena poziomu wych-obywatelskiego w systemie kształcenia szkolnego. J.pol. J. Mazgaj, J. Brzychczy - hist., E. Rumak - Wych. Obywatelskie.

12 I 1977

Ocena funkcjonowania kodeksu Ucznia i Ceremoniału szkolnego.
Obecny Gminny Dyr. szkół.

19 I 1977

Klasyfikacja
Od XII wychowawcą kl. II jest p. Czesława Nowińska

15 III

Realizacja zadań VI Plenum
Krystyna Ciupak w ognisku przedszkolnym

18 IV

VII Plenum. Obchody 1 maja. Organizacja kształcenia w roku szkol. 1977/78

31 V

Oceny z zachowania wg nowych wytycznych (skala ocen: wzorowe, bdb, db, odp, ndp.)
Listy pochwalne
Kl. V - 1 uczeń z oceną ndst z j. polskiego, przechodzi.
Kl. VI - 2 uczni z oceną ndst z matematyki, przechodzi.

Stan zdowia uczniów:
8 - zaburzenia somatyczne
1 - zaburzenia psychiczne
6 - zaburzenia wzrokowe

Uczniowie wpłacają 70% wartości za nowe podręczniki, stare wycenione odpowiednio do stanu. Kl. VIII podręczniki podarowała szkole.

7 VI

Podsumowanie pracy:
P. Dec Alicja - lekcja bilogi dla rejonu
RSU - p. Tupaj wanda uczy do końca listopada, potem urlop.
Bardzo dobrze oceniona praca Spółdz. Uczniowskiej.
SKS - II miejsce w gminie.

Termin konferencji - 18 VIII 1977
Nauczanie indywidualne kl. I - Ożóg Barbara c. Mariana i Krystyny.


strzałka do góryRok szkolny 1977/78

W/g Protokołu RP

Dyrektor szkoły - Gaweł Janina


Nauczyciel/ka

wych/kl.

uczniów

op. organiz.

op. kółka

Ciupak Danuta

kl. 0

47

PCK

Mazgaj Jadwiga

kl. I

31

RSU

bibli./k.recytat

Jakubowska Genowefa

kl. II

24

SKO

zaj. prakt

Dec Alicja

kl. III

23

Sp.Uczniow

k.geogr.

Brzychczy Irena

kl. IV

30

Zuchy/TPPR

Mazgaj Jadwiga

kl. V

33

Dec Alicja

kl. VI

19

Rumak Edward

kl. VII

32

LOK,SKS

chór

Mazur Genowefa

kl. VIII

29

ZHP

k. fizyki


P. Wanda Tupaj na urlopie bezpłatnym

1 IX 1977

Inauguracja roku szkolnego

26 IX

Niedostatek opału
Karta sprawności biegowej
Rozszerzona ocena z zachowania.
Zespół wych. 6N+1RR

5.XI

IX Plenum

12.XII

VIII Plenum a oświata młodzieży
kierunki rozwoju do roku 1980.
Sztafeta Olimpijska Moskwa 80 -I etap

17.I.1978

Wytyczne MOś.i Wych - Niedostosowanie dzieci.
Pubilkacja Kodeksu Ucznia - dzień kolorowy, dzień bez ocen ndst.
Klasyikacja I-VIII, na 221 uczniów, 190 bez ocen ndst.

20.I

Preorientacja zawodowa, p. Alicja Dec (piękna opracowanie)
p. Danuta Ciupak na urlopie macierzyńskim.

5.VI

Klasyfikacja wg zarządzenia MOś.i Wych z 12 V 1973r.
Wszyscy uczniowie kl VIII kończą szkołę, w tym 12 uczniów z wyróżnieniem.
20 osób - obóz wędrowny, op. p. Edward Rumak

15.VI

Ocena pracy
w czasie urlopu macierzyńskiego p. Brzychczy i p. Ciupak zatrudniono p. Czesławę Nowińską i p. Jadwigę Mazgaj.
Palacze:Józef Motyl, Walenty Krawiec, Jan Chorzępa
Uniwersytet dla rodziców - pedagogizacja. (zajęcia - psycholog, lekarz, prawnik, nauczyciel)
SKS - I miejsce w gminie
Zuchy - opieka Zosia Rzemień z LO.
VI szkolenie felcz. - p. H Cieślachowski
220 uczniów - bez ocen ndst 217.


strzałka do góryRok szkolny 1978/79

W/g Protokołu RP

Dyrektor szkoły - Gaweł Janina


Nauczyciel/ka

wych/kl.

uczniów

op. organiz.

op. kółka

Ciupak Danuta

kl. 0

31

Mazgaj Jadwiga

kl. Ia

23

RSU

Jakubowska Genowefa

kl. Ib

24

SKO

mgr. Maria Bańka

kl. II

33

Zuchy, TPPR

n.indywid.-B.Ożóg

Irena Brzychczy

kl. III

23

J. Sitarz

kl. IV

24

LOP

Alicja Dec

kl. V

31

SU

preorientacja, resocjalizacja

mgr. Genowefa Mazur

kl. VI

32

ZHP

Alicja Dec

kl. VII

18

Edward Rumak

kl. VIII

32


P. mgr. J. Sudoł-Sitarz uczyła biol. III-VIII i hist. V-VIII, resztę godzin w SP nr.2

17.VIII.1978

przydział czynności
rozpoczęcie zajęć 21. VIII, koniec 13.VI

24.X

Walka z alkoholizmem, wytyczne MOiW. z 4.I.1975r.

29.XI

Metody aktywizujące ucznia

13.XII

Ocena zadań z Uchwały Biura Polit. KC w sprawie rozwoju sportu.

19.I.1979

Klasyfikacja. 240 uczniów, bez ocen ndst 206

26.I

Ocena funkcji. KU naucz. + RSK V-VIII

27.II

Podsumowanie pracy za I półrocze
na urlopach bezpłatnych: p. Wanda Tupaj, p. Irena Brzychczy.
p. J. Sitarz - urlop macierzyński od stycznia
Duża wszawica - np. w kl. II 6 uczniów.

11.V

Czytelnictwo uczniów i nauczycieli - sprawozdanie do KO. (kuratorium oświaty)
Jednolity front wychowawczy z kolegiami SDS (Jerzy Bies)

18.VI

Koniec tego i początek nowego roku
plan Dni Kultury i Sportu.

5.VI

Klasyfikacja
W związku z Międzynarodowym Rokiem dziecka RP podjęła uchwałę o promocji wszystkich uczniów.
"Pół" szkoły otrzymuje nagrody, dyplomy - 82 osoby

19.VI

Ocena dorocznej pracy
Zespół korekc. - Jadwiga Mazgaj
19 uczniów z SKS brało udział na szczeblu wojewódzkim, 5 uczniów na szczeblu centralnym.
Mistrzostwo Polski w piłce ręcznej o Puchar Sportu. dziewczyna zajęły VIII miejsce:
Halina Lepianka
Czesława Biernat
Grażyna Śliż
Anna Niemiec
Marta Prucnal
Mistrzostwo gminy we wszystkich grach zespołowych
Przydział zajęć dodatkowych (organizacja uroczystości) na rok przyszły.
Posiedzenie RP planuje się 10 VIII
dyżury nauczycieli (cały tydzień każdy z nauczycieli, a od 15 do 18 VIII, wszyscy.


strzałka do góryRok szkolny 1979/80

W/g Protokołu RP

Dyrektor szkoły - Gaweł Janina


Nauczyciel/ka

wych/kl.

uczniów

op. organiz.

konkursy

Ciupak Danuta

kl. 0

30

PCK

Mazgaj Jadwiga

kl. Ia

30

mgr. Janina Gaweł

kl. IIa

23

Genowefa Jakubowska

kl. IIb

23

Wanda Tupaj

kl. III

31

RSU, profilaktyka

matematyka

M. Rybicka

kl. IV

23

LOP

j. polski

mgr. Irena Brzychczy

kl. V

23

Alicja Dec

kl. VI

31

Sp.Ucz. Lop, działka

mgr. Genowefa Mazur

kl. VII

32

ZHP, kwiaty

fiz., chem.

mgr Irena Brzychczy

kl. VIII

18

preorg. zaw.

j. rosyj.

mgr Edward Rumak

SKS


15.VIII.1979

sprawozdanie organizacyjne

4.XII.1979

Analiza stanu zdrowia, profil. na terenie szkoły
Sporządzenie list (POUFNE) środki zaradcze.

28.XII.79

Dyskusja nad tezami na Zjazd PZPR

16.I.1980

Klasyfikacja. Na 234 uczniów, bez ocen ndst 209. Zachowań wzorowych 14

14.II

Analiza pracy szkoły
sprzątaczki: Kuter Stefania - 20 dni opuszczonych.
Niemnmiec Maria - 171 dni (urlop macierzyński)
palacze: Motyl Józef, Krawiec Walenty, Chorzępa Jan.

III.1980

Wdrażanie Uchwał VIII Zjazdu PZPR - w szkole
p. Dyr. nie przyjmuje dyskusji bez negocjacji.
np. jest dobrze, pyta, a to, a tam to
jest źle, to ż ejest dobrze.
to oceny za wyskokie, to że za niskie, to sympatie, to antypatie, uprzedzenia


strzałka do góryRok szkolny 1980/81

W/g Protokołu RP

Dyrektor szkoły - mgr. Gaweł Janina


Nauczyciel/ka

wych/kl.

uczniów

op. organiz.

uroczystości

Jabłońska Bogusława

kl. 0

PCK

Tupaj Wanda

kl. I

RSU

święto szkoły

Mazgaj Jadwiga

kl. II

Zuchy

Nizioł Anna

kl. IIIa

SKO

zakoń. roku

Nizioł Anna

kl. IIIb

mgr Wieszczek Helena

kl. IV

????

MD Kobiet

mgr Brzychczy Irena

kl. V

TPPR

R. Październikowa

mgr. Baniak Józefa

kl. VI

LOK, preor. zaw.

konkurs matem.

Alicja Dec

kl. VII

Sp.Ucz. LOP

Dzień Zwyc.

mgr. Genowefa Mazur

kl. VIII

ZHP, 2 kółka WP

Święto Pracy

mgr Edward Rumak

SKS

Dzień Sportu


18.VIII

przydział czynności

1.IX

informacja z konferencji dyrektorów z podwyżki. Cofnięcie 2h bezpłatnych. (obowiązywały od 1972/73)

6.XI.80

ocena działalności antynikotynowej wsparcie z zakładów opiekuńczych.

15.I.1981

regulamin RP (rady pedagogicznej), obowiązki wych. klasy, klasowych, uczniów.
pomoc materialna dla uczniów

11.II

ocena pracy za półrocze
p. Helena Wiszczek I rok pracy
p. Anna Nizioł VI rok pracy w naszej szkole.
p. Bogusława Jabłońska I rok pracy
p. Wanda Tupaj odeszła do Rzeszowa 26 XI
p. Edward Rumak uczy 13h (wtorki i soboty)1/2 etatu
p. Danuta Ciupak, powrót z urlopu macierzyńskiego (27.XI) objęła klasę po p. W. Tupaj
zespół wyrównawczy - 10 uczniów kl. I i II
SKS - zdobycie na własność Pucharu Dyrektora Gminy
SKS - po raz trzeci mistrzostwo grupy w piłce nożnej

11.V

pojęcie patriotyzmu, możliwości aktywizacji uczniów.

5.VI

klasyfikacja - wszyscy promowani 248 uczniów, z zachowaniem wzorowym 55.

10.VI

Ocena całorocznej pracy.
Od 1 VI przyszedł do pracy p. mgr. inż. Mieczysław Gaweł
personel: p. Stefania Kuter, p. Maria Niemiec, Józef Motyl, p. Jan Chorzępa, p. Walenty Krawiec
Ze szkoły odchodzi p. mgr Edward Rumak
Obecny Gm. Dyr. Jezry Bies, który ocenia pracę jako bdb.


strzałka do góryRok szkolny 1981/82

W/g Protokołu RP

Dyrektor szkoły - mgr. Gaweł Janina


Nauczyciel/ka

wych/kl.

uczniów

op. organiz.

uroczystości

kl. 0

34

Jabłońska Bogusława

kl. Ia

17

Pietryga Teresa

kl. Ib

17

Ciupak Danuta

kl. II

30

Mazgaj Jadwiga

kl. III

30

mgr Mazur Genowefa

kl. IVa

23

Mazgaj Jadwiga

kl. IVb

23

mgr. Wieszczek Helena

kl. V

31

mgr. Brzychczy Irena

kl. VI

23

mgr. Baniak Józefa

kl. VII

23

Dec Alicja

VIII

31


27.VIII.1981

Konferencja

Nauczanie indywidualne:
V - Ożóg Barbara 10h - p. Baniak Mirosław
I - Budzyń Janusz 6h - p. Ciupak Danuta

przerwy po 5min, duża-15min
Liczba godzin - szkoła - 22, przedszkole - 24, ognisko - 18
Program i instrukcje programowe
Dz.Urz. 6/81 regulamin klasyfikacji
Lkwiduje się promocje z ocenami ndst.
Oceny z zachowania: wzorowe, wyróżniające, poprawne, ndp, ng (naganne)

12.XI

Zarządzenie MOiW z dn. 6 VII 1981 reg. pracy RP
Zarządzenie MOiW z dn. 21 VII 1981 reg. oceniania
Zatwierdzenie planu pracy szkoły

3.XII

Zarządzenie MOiW z dn. 10 VII 1981: orientacja zawodowa, poradnie w-z
Nie płaci się za godz. ponadwymiarowe (gdy naucz. jest na konferencji)
Nie płaci się za zastępstwa

4.I.1982

Funkcjonowanie szkoły w STANIE WOJENNYM
Nie ma dyskusji, próśb, tylko NAKAZY I ROZKAZY
Do wszystkich szkół będą egzaminy

21.I

Zmiany w organizacji roku szkolnego 1981/82
Zawiesza się ferie zimowe I okres do 12 II 1982, II rozpoczyna się 15 II 1982, ferie wiosenne 8-13 IV
Klasa VIII kończy rok szkolny 18 VI, pozostałe klasy 30 VI.
organizacje szkolne pracują normalnie
Dz. Urz. MOiW wydanie specjalne z dn. 18 XII 1981 (stan wojenny)
przydział butów dla uczniów

5.II.1982

ocena pracy - klasyfikacja , na 248 uczniów 199 bez ndst
Zbiórka na powodzian - 8. 977.50zł (wtym 1300 pracownicy)
kółka bezpłatne
zespół wyrównawczy kl. II i III po 2h, a kl. Ia i Ib po 1h.
Przewodnicząca KR (komitet rodzicielski) Czesława Śliż

26.II

Zapoznanie niektórych artykułów: karty nauczyciela, przyczyny wprowadzenia STANU WOJENNEGO 13.XII.1981
Co miesiąc oceniać sprawy wych. szkoły

25.III.1982

Jakie związki nauczycieli ? Jeden czy kilka ?
Liczba uczniów w klasach w przyszłym roku: O-34, I-21, II-22, III-24, IV-25, 5-27, VI-29, VII-30, VIII-30
można będzie mieć 4h ponadwymiar.
nowy program z matematykli w kl. V i VIII

31.V

poprawa sytuacji wychowania politycznego młodzieży (3 V 1982)
dzieciniec w czasie wakacji

14.VI

klasyfikacja uczniów kl. VIII
Bezpłatne podręczniki dla klas: ), I, II, V

21.VI

klasyfikacja uczniów kl. I-VII
pozostaje jeden uczeń w kl. VII
pozostaje dwóch uczniów w kl. Ia
pozostaje dwóch uczniów w kl. 0

28.VI

narada godz. 1300

30.VI

Zakończenie roku szkolnego


strzałka do góryRok szkolny 1984/85

W/g Protokołu RP

Dyrektor szkoły - mgr inż. Leśniowska Danuta


Nauczyciel/ka

wych/kl.

uczniów

op. organiz.

wykształcenie

Marzena Chorzępa

kl. 1a

15

TPPR

SN

Konefał Maria

kl. Ib

16

SN

Leśniowska Małgorzata

kl. IIa

17

PCK

KP

Cisek Maria

kl. IIb

17

Zuchy

SWP

Mazgaj Jadwiga

kl. IIIa

16

RSU

WP

Małgorzata Bździkot Stafa

kl. IIIb

17

KP

Leśniowska Danuta

kl. IVa

16

mgr

Michalik Lucyna

kl. IVb

15

Zuchy

KP

Dec Anna

kl. V

31

SN

Baran Dariusz

kl. VI

29

LOK

KP

Mazur Genowefa

VIIa

22

ZHP

mgr

Baniak Józefa

VIIb

23

SKO

mgr

Mazur Genowefa

VIII

29

LOP

SWP

Gaweł Mieczysław

SU

mgr

Gaweł Janina

mgr

Obłój Kazimierz

preorg. zaw.

mgr


Na rozpoczęciu roku szkolnego 1 XI, obecny był Insp. Ośw. Jerzy Bies
Nowi nauczyciele: Marzena Chorzępa, Maria Konefał, Dariusz Baran
Na 1/2 etatu uczy p. Janina Gaweł


30.XI.1984

Zatwierdzenie planu pracy
opiekunowie nauczycieli:
M. Konefał - G. Mazur
M. Chorzepa - J. Maciąg
D. Baran - A. Nizioł

od 1.XII wraca do pracy p. mgr Maria Zapasek i przychodzi z Trzebosi p. mgr Czesława Pikor
p. L. Michalik jest na urlopie macierzyńskim.
stąd też zmiana przydziału czynności.

24.I.1985

Klasyfik. Dz. Urz. 6/81 Zarz.45
zamiana fizyki i geografii w kl. VII i VIII (zgodnie z siatką)
Zmiana przydziału czynności po odejściu 1.I. p. Mazgaj Jadwigi na emeryturę, która pozostaje w bibliotece na 1/2 etatu. (15h)

26.I.1985

Choinka szkolna

14.II.1985

Ocena pracy:
45 uczniów ma oceny ndst, pośród nich drugoroczni
Od 4.III powraca p. Michalik, odchodzi p. Anna Dec.


uwaga admina:
w nawiasie uwaga przepisującej z oryginału odnosząca się do materiału powyżej i pod nim zamieszczona: (protokół napisany tym językiem, a styl spod sklepu) koniec uwagi


27.III

Zmiana podziału godz. z powodu powrotu p. Alicji Dec (3.IV)
Akademia na 26.V w DK Sokołów

25.IV

40 lat PRL - osiągi w oświaty
W roku szkolnym 1985/86 - 5dniowy tydzień.

7.VI

Klasyfikacja kl. VIII + B. Ożóg, indywidualnie p. M. Zapasek

21.VI

Klasyfikacja kl. I-VIII, wszyscy promowani, 51 zacowań wzorowych.

29.VI

Ocena pracy.
Nowy rok szkolny rozpocznie się 2.IX


strzałka do góryRok szkolny 1985/86

W/g Protokołu RP

Dyrektor szkoły - mgr inż. Leśniowska Danuta


Nauczyciel/ka

wych/kl.

uczniów

op. organiz.

wykształcenie

Lucyna Michalik

kl. 1a

16

SN

Anna Nizioł

kl. Ib

17

SWP

Marzena Chorzępa

kl. IIa

15

SN

Maria Konefał

kl. IIb

16

SN

Małgorzata Stafa

kl. IIIa

17

KP

Maria Cisek

kl. IIIb

17

SWP

Bogusława Świst

kl. IVa

16

KP

Anna Dec

kl. IVb

17

SN

kl. Va

16

Czesława Pikor

kl. Vb

15

mgr

Sławomira Siłakowska

VIa

16

KP

Kszysztof Bazylski

VIb

15

KP

Dariusz Baran

VII

29

KP

Genowefa Mazur

VIIIa

22

mgr

Józefa Baniak

VIIIb

23

mgr


opiekę nad kółkami i zespołami nauczyciele sprawują odpłatnie.


21.X

przew. RSU - Katarzyna Pikor
RKR: Anna Jedynak, Zofia Malec, Rozalia Chorzepa
lekcje od 730do 1735
6-dniowy tydzień w zimie zmn. zespoły o 7h.
wykorzystać salę w starym budynku szkoły
od 28.X zatrud. nauczyciela muzyki: Stanisław Marszał (17h)
zmiana przydiału czynności.
Pięciodniowy tydzień dla nauczyciela.

23.I.1986

Powinności i prawa nauczycielskie w szkole

30.I

Klasyfikacja, wywiadówka 23.II, choinka 1.II w sobotę, która będzie odpracowana w kwietniu.

26.II

Ocena pracy szkoły:
27 uczniów z oceną ndst 10,2% (ocen 75)
średnia z badań wyników 2,47%

25.IV

Nowoczesne tendencje w kształceniu i wychowaniu
Obchody Święta Pracy i Zwycięstwa (Sp., T. Poręby)

11.VI

Klasyfikacja kl. VIII.
z wyróżnieniem VIIIa - Ożóg D. VIIIb - K. Pikor, B. Ożóg

25.VI

Klasyfikacja kl. I-VII

28.VI

Ocena pracy szkoły

29.VI

Uczy p. Teresa Polak za ????? od maja ?
Ocena pracy.
267 uczniów, ukończyło 45, nie przeszło IIa-1, Va-1


strzałka do góryRok szkolny 1986/87

W/g Protokołu RP

Dyrektor szkoły - mgr inż. Leśniowska Danuta


Nauczyciel/ka

wych/kl.

uczniów

op. organiz.

wykształcenie

Maria Cisek

kl. 1a

zuchy

SWP

Maria Konefał

kl. Ib

zuchy

SN

Teresa Polak

kl. IIa

RSK

mgr

Anna Nizioł

kl. IIb

PCK

SWP

Marzena Chorzępa

kl. III

PCK

SN

Józefa Baniak

kl. IVa

SKO

mgr

Czesława Pikor

kl. IVb

RSK

mgr

Bogusława Świst

kl. Va

LOP

SN

Danuta Leśniowska

kl. Vb

mgr inż

Anna Dec

VI

proilakt.

Kszysztof Bazylski

VII

LOK

Genowefa Mazur

VIII

ZHP

mgr

Mieczysław Gaweł

sklepik

mgr

Kazimierz Obłój

preorg. zaw.

mgr

Stanisław Marszał

muz.

Maria Zapasek

TPPR

mgr29.VIII

odszedł . D. Baran
p. Lucyna Michalik na urlopie macierzyńskim
p. Małgorzata Sądej (Stafa) na urlopie macierzyńskim
Rok szkolny 1.IX-26.VI, kl. VIII - 12.VI1987
Ferie 2-14.II, 24-27.XII, 16-21.IV
Tydzień pięciodniowy, w pracujące soboty pracuje szkoła (dwa podziały godzin)
Rozpoczęcie roku szkolnego 1.IX.1986r. godz. 900. Przemówienie MOiW dr. Joanna Michałowska - Gumowska.

6.I.1987

Rola wychowawcza klas w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
Rola RP

29.I

Klasyfikacja
p. L. Michalik od 16.II urlop wychowawczy (uczy na 1/2 etatu)
dyżury nauczycieli na przerwach (wyłączenie z obowiązku p. Kaziemierza Obłoja z powodu studiów)
zabawa choinkowa 31.I
wywiadówka 22.II.1987r. godz. 1200

27.II

Ocena pracy szkoły:
Na 263 uczniów, 44 z ocenami ndst. Ocen wzorowych 38.

14.IV

Zebranie nadzwyczajne, obecni:
J. Cisło - starszy instr. NiO przy KW PZPR
Baniak - sekretarz KW
S. Berkowicz - sekretarz RG
S. Sidor - Insp.Ośw. w Sokołowie,
K. Grochala - Prezezs ZNP Ognisko Sokołów.
Na interwencje p. K. Obłoja... bo on nie chce lekcji do któych musi się przygotować (wych. obyw., historia)i poleconych, bo jemu nie wypada iść do klas młodszych

"P. K.Obłój od kilku lat utrzymuje kontakt z KW i pisze o nieprawidłowościach funkcjonownia tutejszej szkoły "

powyższe słowa Sekretarza KW Banasiaka (w protokole) Każdy nauczyciel to jego potencjalny wróg


strzałka do góryRok szkolny 1987/88

W/g Protokołu RP

Dyrektor szkoły - mgr inż. Leśniowska Danuta


Nauczyciel/ka

wych/kl.

uczniów

op. organiz.

wykształcenie

Małgorzata Sądej (Stafa)

kl. 1a

Marzena Chorzępa
Sławomira Siłakowska

kl. Ib

Maria Buczak (Cisek)

kl. IIa

Maria Falandys (Konefał)

kl. IIb

Teresa Polak

kl. IIIa

Anna Nizioł

kl. IIIb

Genowefa Mazur

kl. IV

Józefa Baniak

kl. Va

Czesława Pikor

kl. Vb

Lucyna Michalak
Maria Zapasek

VIa

Anna Dec

VIb

Danuta Leśniowska

VII

Kszysztof Bazylski

Bogusław LeśniowskiDz.Urz. 6/87 z 30 V 87 praca szkoły

28.VIII

Konferencja

14.X

2h na zespół dydaktyczno-wychowawczy w kl. IV (p. Obłój nie przyjął) p. Baniak

25.I.1988

Klasyfikacja I-III
Po feriach powraca M. Falandys (urlop od 1.XI)
Aktywizacja uczniów

28.I.1988

Klasyfikacja IV-VIII

26.II

Ocena pracy za półrocze
kółka: matematyczne - p. J. Baniak, recytatorskie L. Michalik, rękodzielnicze - Cz. Pikor

7.VI

Klasyfikacja kl. VIII. Trojr uczniów z wyróżnieniem: Corzępa Zofia, Marszał Lidia, Ożóg Małgorzata

10.VI

egzamin sprawdzający z j. polskiego zdał: R. Drzał, nie zdał R. Gielarowski.

20.VI

Klasyfikacja I-VII
4 egzaminy sprawdzające: VII-2, IV-1, VI-1.
Koniec roku

23.VI

Ocena pracy


strzałka do góryRok szkolny 1988/89

W/g Protokołu RP

Dyrektor szkoły - mgr inż. Leśniowska Danuta


Nauczyciel/ka

wych/kl.

uczniów

op. organiz.

kółko

Anna Nizioł

kl. 1a

15

RSU

Bożena Sidor

kl. Ib

15

LOP

Małgorzata Sądej

kl. IIa

21

TPD

Lucyna Michalik

kl. IIb

21

zuchy

Maria Buczak

kl. IIIa

19

zuchy

Maria Falandys

kl. IIIb

20

zuchy

Renata Białek

kl. IVa

19

PCK

Krzysztof Bazylski

kl. IVb

18

LOK

Genowefa Mazur

kl. Va

15

ZHP

Kazimmierz Obłój

Vb

14

preorg. zawod.

k. polonist.

Józefa Baniak

VIa

16

SKO

k. matemat.

Czesława Pikor

VIb

17

RSU

k. rękodz.

Maria Zapasek

VIIa

18

Anna Dec

VIIb

17

RSU

Danuta Leśniowska

VIII

27

Miecysław Gaweł

SKS, SU

Bogdan Putyło

SKS

Janina Gaweł

1/2 et. biblioteka31.VIII.1988

Konferencja

25.I.1988

Klasyfikacja I-III
Po feriach powraca M. Falandys (urlop od 1.XI)
Aktywizacja uczniów

28.I.1988

Klasyfikacja IV-VIII

26.II

Ocena pracy za półrocze
kółka: matematyczne - p. J. Baniak, recytatorskie L. Michalik, rękodzielnicze - Cz. Pikor

7.VI

Klasyfikacja kl. VIII. Troje uczniów z wyróżnieniem: Chorzępa Zofia, Marszał Lidia, Ożóg Małgorzata

10.VI

egzamin sprawdzający z j. polskiego zdał: R. Drzał, nie zdał R. Gielarowski.

20.VI

Klasyfikacja I-VII
4 egzaminy sprawdzające: VII-2, IV-1, VI-1.
Koniec roku

23.VI

Ocena pracy


strzałka do góryRok szkolny 1989/90

W/g Protokołu RP
24 VIII 1989

Dyrektor szkoły - mgr inż. Leśniowska Danuta
Z-ca dyr. szkoły - mgr Baniak Józefa


Nauczyciel/ka

wych/kl.

uczniów

op. organiz.

inne

Czesława Pikor

kl. 1a

15

SKO

biblioteka

Maria Falandys
Alina Piela
Janina Gaweł 1/2et.

kl. Ib

14

Anna Nzioł

kl. IIa

15

RSU

Bożena Sidor

kl. IIb

15

Małgorzata Sądej

kl. IIIa

21

TPD

Lucyna Michalik

kl. IIIb

21

Danuta Leśniowska

kl. IVa

19

Mieczysław Gaweł

kl. IVb

20

SU

Renata Białek

kl. Va

19

LOP

k.plast.

Kszysztof Bazylski

kl. Vb

18

Genowefa Mazur

VIa

15

ZHP

Kazimierz Obłój

VIb

14

k.polon.

Józefa Baniak

VIIa

16

z.dyr.

k.matem.

Bożena Mełech

VIIb

17

RSU

k.matem.

Maria Zapasek

VIIIa

17

TPPR

Anna Dec

VIIIb

17

RSU

Kszysztof Gaweł

ZMP

chór

Mieczysław Stachowicz

LOK


Irena Mazgaj - pracowała od XII 1989r.

24.I.1990

Klasyfikacja i oceny ndst z j.polskiego i matematyki od kl. I.

15.I.1990

Ocena pracy szkoły

6.IV.1990

narady dyr. szkół: Zrównanie wynagrodzenia. (czyli bez widełek)
wychowawcy 18-27 tys., poprawa zeszytów z j. polskiego 21-30 tys.
Fundusz motywacyjny 15% - D. Leśniowska, G. Mazur, M. Gaweł, reszta po równo.

31.V

Klasyfikacja klas VIII
KL. VIII nauke kończy 6.VI godz. 1015

18.VI

Klasyfikacja I_VII, - nagrody

22.VI

Przegłosowano na dyr. szkoły Józefę Baniak. 14 głosów za, 3 się wstrzymały, 0 przeciw.
Ze szkoły odchodzą: D. Leśniowska, M. Gaweł, G. Mazur - (emerytura), K. Gaweł, Alina Piela - (zmiana miejsca pracy)


strzałka do góryRok szkolny 1990/91

W/g Protokołu RP
31 VIII 1990

mgr Baniak Józefa


Nauczyciel/ka

wych/kl.

uczniów

inne adnot.

Michalik Lucyna

I

22

Nowak Irena

IIa

15

Falandys Maria

IIb

13

Nizioł Anna

IIIa

15

Sidor (Mrożkiewicz) Bożena

IIIb

13

Dec Anna

IVa

20

Zapasek Maria

IVb

21

Sztorc Małgorzata

Va

18

w. M.Sondej op. K.Obłój

Gaweł Mieczysław

Vb

20

Białek Renata

VIa

19

G. Cisek

Bazylski Krzysztof

VIb

18

Pikor Czesława

VIIa

15

B. Grzesiakowska

Obłój Kazimierz

VIIb

14

Baniak Józefa

VIIIa

16

Mełech Bożena

VIIIb

17

Genowefa Cisek

Mazgaj Irena

Osiniak Elwira

chór op. G.Cisek

Sztorc Andrzej

op. Cz. Pikor

Putyło Bogdan

wrócił z wojska (10 II.1989)

Słobodzian Irena

biblioteka

ks.prob. Zarych Mieczysław

II-III

religia

ks.mgr. Miśniak Ryszard

IV-VIII

religia

s. Rataj Emilia

I

religia


260 - uczniów
8 - przeszło do innej szkoły
1 - program specjalny


23.09.90

Odeszły na urlop: I. Mazgaj, B. Mełech - zmiana podziału godzin

21.01.91

Klasyfikacja - nadprodukcja ocen wzorowych z zachowania.
Odeszli: R. Białek, Cz. Pikor, A. Sztorc. Zmiana przydziałów
Chorzępa K. z kl. I objęta programem szk. specjal.
ZHP - Putyło, Osiniak
2 wycieczki do Lwowa
Zakupiono stoliki i krzesła do sali fiz. i mat.
Zakupiono segment do sali katechetycznej gdzie uczą się kl. I-III
Zakupiono radiomagnetofony, rzutniki, taśmy magnetofonowe.

Stopnie specejalizacji: M. Falandys - I, J. Baniak - II

13.06.91

89 ocen wzorowych tj. prawie 35%
1 uczeń nie promowany z kl. II
59 nagród
kl. VIII kończy 19 VI. godz. 1000

27.06.91

Podsumowanie:
K. Chorzępa skierowanie do szkoły specjalnej
Biwak drużyn harcerskich w czerwcu w Brzózie Królewskiej
Urlopy nauczycielskie: R. Białek, I. Mazgaj, B. Mełech, Cz. Pikor, M. Sztorc, I. Słobodzian, B. Mrożkiewicz, M. Sondej.

Odchodzą
A. Sztorc - wojsko
M. Gaweł - emerytura


strzałka do góryRok szkolny 1991/92

W/g Protokołu RP
29 VIII 1991

mgr Baniak Józefa


Nauczyciel/ka

wych/kl.

uczniów

inne adnot.

Dec Anna

0

Nizioł Anna

Ia

14

Mrożkiewicz Bożena

Ib

14

Lucyna Michalik

II

22

Sondej Małgorzata

IIIa

14

Falandys Maria

IIIb

13

Mełech Bożena

IV

28

Dec Anna

Va

20

Zapasek Maria

Vb

19

Sztorc Małgorzata

VIa

17

Sztorc Andrzej

VIb

20

Pikor Czesława

VIIa

19

Bazylski Krzysztof

VIIb

18

Obłój Kazimierz

VIII

27

Putyło Bogdan

Cisek Genowefa

Grzesiakowska Barbara

Nowak Irena

ks.prob. Zarych Mieczysław

II-III

religia

ks.mgr. Miśniak Ryszard

IV-VIII

religia

s. Rataj Emilia

0-I

religia


215 - uczniów


10.09.91

Odrzucono projekt oszczędności, niepłatne zastępstwa

19.09.91

Zatwierdzenie Planu Pracy Szkoły
Zbiórka odzieży.

1.10.91

Podział funduszu motywacyjnego 0-15%, przyjęto 5%
za wychow. - 42.500. Średnio 38-57tys.

8.01.1992

Przypomnienie reguł oceniania zachowania, zmiany w K. Nauczyc.

17.01.1992

Klasyfikacja:
       VIIa 1 ucz. - 4 ndst
       VIb - 1 ndst
       II - 1 ucz. 2 ndst

Wywiadówka - 23.01 godz. 1600

23.02.1992

Zasady przeprowadzenia konkursu na dyr. Szkoły.
Kandydaci RP do komisji konkursu - M. Zapasek, M. Falandys

4.03.1992

DH im T. Zawadzkiego, p. Bożena Mełech ocena pracy za I półrocze.
LOP - Zbieranie jarzębiny

16.04.1992

Klasyfikacja:
       245 - stan uczniów
       72 - zachowanie wzorowe
       11 z 27 ma swiadectwo z wyróżnieniem
       w III i VI kl. 45 świadectw z wyróżnieniem
       w kl. IIb, 11 świadect z wyróżnieniem

Do szkoły specjalnej odejdą:
       Wójcik Jakub - niepromowany
       Ożóg Monika - niepromowana

65 nagród i wyróżnień
Kl. VIII kończy rok szk. 23.VI, pozostałe kl. 24.VI.

23.06.1992

Ocena pracy
Wycieczka do Oblęgorka

opr: Bogusław Stępień


strzałka do góry


Comments: 0

About | Privacy Policy | Cookie Policy | Sitemap
Copyright © Bogusław Stępień - 08/05/2013