Foto zmiany

Losowy album

Zostań współautorem !

Napisz do nas


Nasze Statystyki Odwiedzin
Hasło - sprawdzam
stat4u

Udokumentowane spisy ludności Nienadówki na przestrzeni jej dziejów

Data

Parafia Miejscowość

Ludności

uwagi/źródło

1638

Parafia/Nienadówka

843/600

Wizytacja biskupia, parafii w Nienadówce.

1785

Nienadówka

1511

Statystyka ludności pogórza przemyskiego

1857

Nienadówka

2088

Skorowidz Kr. Galicii Lodomerii (r.1868)

1870

Nienadówka Dolna i Górna

2594

Poradnik Statystyczno Topograficzny (r.1872)

1880

Nienadówka Dolna i Górna

2451

Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego (1880)

1890

Nienadówka Dolna i Górna

2671

Skorowidz Kr. Galicii Lodomerii (r.1897)

1900

Nienadówka Dolna i Górna

2831

Skorowidz Kr. Galicii Lodomerii (r.1904)

1910

Nienadówka Dolna i Górna

2706

Skorowidz Kr. Galicii Lodomerii (r.1914)

1924

Nienadówka Dolna i Górna

2500

Skorowidz miejscowości RP (r.1924)


Write a comment

Comments: 0

About | Privacy Policy | Cookie Policy | Sitemap
Copyright © Bogusław Stępień - 08/05/2013