Foto zmiany

Losowy album

Zostań współautorem !

Napisz do nas


Nasze Statystyki Odwiedzin
Hasło - sprawdzam
stat4u

Tajne nauczanie (okupacja)


Ludwik Janik
powiększ zdjęcie Urodził się w dniu 13 marca 1914 roku w Nienadówce. W 1937 roku ukończył seminarium nauczycielskie w Rzeszowie, po czym odbył służbę wojskową. Brał udział w kampanii wrześniowej. W październiku 1939 roku rozpoczął pracę nauczycielską na Markowiźnie koło Sokołowa. W lutym 1940 r. wobec wymienienia przez niemieckiego inspektora w Rzeszowie miejsc pracy pomiędzy nauczycielami z powiatu rzeszowskiego i kolbuszowskiego Ludwik Janik dostał pracę w Budziwoju koło Rzeszowa Wnet jednak postarał się o powrót do Markowizny, a we wrześniu został nauczycielem w rodzinnej Nienadówce Środkowej. Istnieje bowiem Nienadówka Górna, Środkowa i Dolna i w każdej z tych części wsi była szkoła. Najbardziej aktywni społecznie byli nauczyciele z Nienadówki Środkowej. Kierownikiem szkoły był Karol Robak, a jednym z nauczycieli Józef Kazimierz Guzenda, urodzony w 1903 r. w Pabianicach,mąż Marii Techman , córki organisty z Sokołowa, przybyły z Wielkopolski w czasie wojny z żoną i córką. J K Guzenda, podporucznik rezerwy Wojska Polskiego, został w jesieni 1942 roku uznany przez kapitana Józefa Rządzkiego - Kordyszewskiego pseudonim "Boryna" komendantem AK w obwodzie czyli powiecie Kolbuszowa komendantem Placówki AK Sokołów - Nienadówka kryptonim "Sosna II" Guzenda przyjął pseudonim "Pszczoła" i dobrze pracował nad zorganizowaniem swojej placówki. Mieszkał w domu ojca pana Ludwika Janika, więc pan Ludwik również został członkiem AK oraz bliskim współpracownikiem "Pszczoły", także w zakresie Tajnego Nauczania, w zakresie szkoły powszechnej. Niemcy zająwszy we wrześniu 1939 roku ziemie polskie poi rzekę Bug, zachodnią część tych ziem wcielili do swojego kraju, wschodni zaś ich część zorganizowali jako teren okupowany pod nazwą Generalnego Gubernatorstwa. Utworzenie GG ogłosili w końcu października 1939 roku, miało ono do 1941. cztery dystrykty, czyli okręgi województwa.Powiat kolbuszowski należał do okręgu krakowskiego. W GG zamknęli Niemcy gimnazja i szkoły wyższe pozostawili szkoły powszechne i wieczorowe szkoły zawodowe, z których usunięto nauczania geografii i historia zakres nauczania innych przedmiotów bardzo ograniczyli.W tedy nauczyciele polscy postanowili prowadzić tajne douczanie dzieci w szkołach jawnych z usuniętych przedmiotów.

na podst. tekstu - Haliny DudzińskiejZdjęcia- artykuły
powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie


powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie powiększ zdjęcie


powiększ zdjęcie

Poniżej zamieszczam wspomnienia pana Janika Ludwika,

Ludwik Janik - wspomnienia


Od początku

Od początku

Write a comment

Comments: 0

About | Privacy Policy | Cookie Policy | Sitemap
Copyright © Bogusław Stępień - 08/05/2013