Foto zmiany

Losowy album

Zostań współautorem !

Napisz do nas


Nasze Statystyki Odwiedzin
Hasło - sprawdzam
stat4u

Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza

Historia szkoły Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza

  • styczeń 1971 roku oddano do użytku nowy budynek Szkoły Podstawowej Nr 1, w której dyrektorem został Ludwik Janik.
  • grudzień 1996 roku Szkole Podstawowej Nr 1 ufundowano sztandar, z okazji 70-lecia, nadania szkole imienia Henryka Sienkiewicza oraz w 90 rocznicę śmierci pisarza. Sztandar ten poświęcony został przez księdza biskupa Kazimierza Górnego.


  • 18 XI 1997 r. - Nowiny nr. 224

Dach na Giazdkę...


Jesteśmy ostatnią placówką oświatową w gminie Sokołów Małopolski, gdzie budynek dydaktyczny pokrywa stropodach - stwierdza mgr Józefa Baniak,
dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Nienadówce. Wskutek tego, od paru lat trzeba na piętrze, w dni deszczowe, ustawiać wiadra i miski, gdyż z sufitu ciecze woda. Zimą zaś miejsca przecieków pokrywają się lodem...

Zabiegi o remont liczącego 25 lat budynku szkolnego mają już swoją historię. W drugiej połowie br. wreszcie zapadły w tym względzie wiążące decyzje na szczeblu gminnej władzy samorządowej. W drodze przetargu wyłoniony został wykonawca przedsięwzięcia - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STAND” Sp. z o.o. z Trzebowniska. Zadanie inwestycyjne, prócz wykonania dachu na budynku (do 15 XII), obejmuje również wymurowanie nadbudówki nad salą gimnastyczną, z przeznaczeniem na izby lekcyjne, oraz przeróbkę kotłowni z węglowej na gazową (do 15 VI 1998 r.). Koszt całości przekracza kwotę 550 tys PLN.

Mimo jesiennej pogody, wykonawca w końcu ub. miesiąca przystąpił do pracy. W pierwszym rzędzie zabezpieczono teren, poprzez odizolowanie miejsc pobytu dzieci, następnie zwieziono na plac drewno i inne materiały. Aktualnie jedna z ekip porządkuje strop. Jeśli pogoda dopisze, to na Gwiazdkę Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nienadówce otrzyma nowy dach. Miski, wiadra i miednice można już będzie odstawić do lamusa...

Edward Winiarski  • 29 IV 1998 r. - Nowiny nr. 83


- W jakich okolicznościach wasza szkoła otrzymała imię tak dostojnego Patrona ?
- W okresie międzywojennym rada szkolna miejscowa, na zebraniu w dniu 4 listopada 1925 r. podjęła, na wniosek ks. Ludwika Bukały - dziekana sokołowskiego, uchwałę o nadaniu nazw trzem ówczesnym szkołom podstawowym w Nienadówce. Przesłano ją do lwowskiego Kuratorium Okręgu Szkolnego, gdzie wiosną roku następnego uzyskała zatwierdzenie. Jej mocą patronuje nam Henryk Sienkiewicz, pozostałym zaś Maria Konopnicka i Jan Kochanowski. Niestety, ta ostatnia szkoła w roku 1970 została wykreślona z rejestru.
- Co taka nobilitacja oznaczała dla szkolnej społeczności ?
- Na pewno szczególne zobowiązanie do głębszego poznania dzieł pierwszego polskiego noblisty, jak też płynących zeń nauk moralnych.


A jest co poznawać, gdyż Sienkiewicz pisał nie tylko powszechnie znane powieści i nowele, ale również bajki, o czym wie dziś tak niewielu...
- Czy potrzeba poznania dorobku pisarza sprawiła, że zorganizowano „Dni Sienkiewiczowskie” ?
- Niewątpliwie. Chodzi o to, by osobę Patrona przybliżyć młodzieży możliwie wszechstronnie, W różnych aspektach jego działalności. Jako twórcę, dziennikarza, podróżnika, działacza społecznego walczącego z germanizacją w zaborze pruskim. Stąd idea organizowania owych „Dni”, które w przeszłości miały charakter dosyć okazjonalny, zaś od 14 lat stanowią imprezę periodyczną o zasięgu międzygminnym.
- Zaprezentujmy może pokrótce ich treść...
- Imprezy trwają cały tydzień, zawsze w I dekadzie maja. Składa się na nie część artystyczna, gdzie uczniowie przedstawiają Sienkiewiczowskich bohaterów w ramach adaptacji scenicznych licznych utworów (powieści, nowel i bajek), konkurs na pracę rozwijającą moralne i ideowe przesłanie jego dzieł, spotkania z działaczami kultury i ludźmi pióra. W ramach tego ostatniego gościliśmy m. in. poetów: Wiesława Zielińskiego i Kazimierza Obłoja, krytyka literackiego Zbigniewa Bauera oraz Czesława Drąga z WDK w Rzeszowie. Na imprezy w ramach „Dni Sienkiewiczowskich” zapraszamy uczniów z sąsiednich szkół, gości oficjalnych, duchowieństwo. Licznie przybywają też rodzice, pragnący oglądać na scenie swoje pociechy w różnych wcieleniach.
- Jak przedstawia się program „Dni” ?
- Jest w stadium końcowego opracowywania. Staramy się każdego roku wprowadzić doń coś nowatorskiego: oryginalne inscenizacje, projekcje filmowe utworów ekranizowanych, nowe nazwiska prelegentów. Chcemy, by nasza impreza poświęcona Patronowi szkoły stanowiła nie tylko intelektualną przygodę dla jej uczestników, ale również głęboko zapadła w ich pamięci.
- Dziękuję za rozmowę.

Edward Winiarski


Przedszkole, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Nr 1 (kliknij - powiększ)Kierownictwo nad placówka w minionych latach i obecnie:

Lp. Imię Nazwisko okres
1. Ludwik Janik 1971-1974
2. Janina Gaweł 1974-1984
3. Danuta Leśniowska 1984-1990
4. Józefa Baniak 1990-2007
5. Anna Grzebyk 2007-
Filmik pochodzi z konta You Tube EUROGALICJA
Praca konkursowa kl. VI ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Nienadówce.
Praca zajęła III miejsce w konkursie "Moja Eco Miejscowość" zorganizowanym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "EUROGALICJA"


Write a comment

Comments: 0

About | Privacy Policy | Cookie Policy | Sitemap
Copyright © Bogusław Stępień - 08/05/2013