Foto zmiany

Losowy album

Zostań współautorem !

Napisz do nas


Nasze Statystyki Odwiedzin
Hasło - sprawdzam
stat4u

Nienadówka - I wojna światowa

​​​​​


(...)Nadszedł rok 1914 i wybuchła wielka wojna światowa, o której marzyli politycy i wieszczowie narodowi, modlący się ponad sto lat o powrót niepodległości Polski. Nim wolność owa wróciła, przez cztery lata trwała wzajemna rzeź narodów na wszystkich frontach Europy, pochłaniając miliony ofiar ludzkich, niszcząca miasta i wsie.

Nienadówka znalazła się również w orbicie działań wojennych. Gdy rozpoczął się pod Lublinem kontratak wojsk rosyjskich i armia austriacka zaczęła się w roku 1915 cofać w popłochu ku południowi, nadszedł moment, na szosie biegnącej od strony Sokołowa znalazły się oddziały obu wojsk. na polach plebańskich doszło do krwawej potyczki w której padło kilku Moskali. Artyleria rosyjska ostrzelała wieś na szczęście obyło się bez pożarów i zniszczeń, tylko w kilku miejscach m.in. w ogrodzie Bartłomieja Nowińskiego, pozostały jako ślady tego epizodu doły po wybuchach kul armatnich.

powiększ zdjęcie Karty mobilizacyjne do armii cesarskiej otrzymało z Nienadówki kilkuset mężczyzn z wielu roczników. Zginęło na frontach: włoskim pod Piawą i rosyjskim, ponad 50 ludzi, rannych - w tym kilku 50 % inwalidów - wróciło tyle samo. Wielu żołnierzy przebywało w niewoli rosyjskiej. W legionach Józefa Piłsudskiego walczących przy boku armii austriackiej, służyło około 5 nienadowiaków, m.in. Jan Ożóg, syn młynarza Jędrzeja, Stanisław Ożóg syn "stojałowczyka" Wojciecha i Wojciech Chorzępa, absolwent seminarium nauczycielskiego, dwu z nich zginęło na froncie.

powiększ zdjęcie Pod koniec wojny wróciło z emigracji francuskiej z armią Hallera, około 6 Nienadowiaków. Walczyli Oni pod Przemyślem i Lwowem
(...)

Tak pisał o wybuchu I wojny światowej i działaniach wojennych w okolicy Nienadówki J.B. Ożóg. Wymienił również kilka nazwisk nienadowiaków biorących w niej udział, w/g Niego do poboru stanęło ponad kilkuset mężczyzn a ponad 50`ciu zginęło na frontach lub zmarło w szpitalach z powodu odniesionych ran, myślę, że było ich dużo więcej.

Porównując dwa spisy ludności których dzieli zaledwie 14 lat możemy uzmysłowić sobie straty w ludności Nienadówki. Pomimo upływu kilkunastu lat, mieszkańców mieliśmy mniej o ponad 200 osób.

Na podstawie „LISTY STRAT” które wydawane były regularnie co kilka dni przez C. K. Ministerstwo Wojny (K. u. K. Kriegsministerium) w latach 1914-1918. udało mi się ustalić 87 nazwisk żołnierzy z Nienadówki. Nazwiska i imiona są często poprzekręcane lub z niemczone, przy nie których jest podana data śmierci (tot) inne są odnotowane wraz z miejscowościami położonymi głęboko w Rosji czy nawet w Taszkencie, to pewno jeńcy wojenni. Wśród żołnierzy brak mi wyraźnie wspomnienia o Tych którzy walczyli na froncie włoskim, tak więc lista ta na pewno nie jest pełna. Jeżeli znalazłby się ktoś zainteresowany podam poniżej kilka pomocnych linków. To ciekawy choć żmudny sposób spędzania wolnego czasu.

powiększ zdjęcie Nie wszyscy będący w niewoli rosyjskiej pozostawali tam na wieki, na liście pod Nr. 45, mamy żołnierza Jakóba Śliża, który trafił do obozu jenieckiego w 1916 roku. Zdjęcie obok to karta pocztowa, którą otrzymał od swojej żony, a która wróciła z Nim do domu po uwolnieniu.
Poniżej zamieszczam zdjęcia, które są w Naszym posiadaniu.powiększ zdjęcie

Antoni Kus


powiększ zdjęcie

Antoni Ożóg


powiększ zdjęcie

Wojciech Ożóg


powiększ zdjęcie

Stanisław Motyl


powiększ zdjęcie

Jan Nowiński


powiększ zdjęcie

Jan Nowiński


powiększ zdjęcie

Wojciech Maziarz


Wojciech Ciupak

powiększ zdjęcie


Wojciech Maziarzpowiększ zdjęcie

Józef Ożóg
Jan Ożóg
Wojciech Chorzępa


powiększ zdjęcie


Jan Ożóg

Józef Ożóg

powiększ zdjęcie

Jan Chorzępa

powiększ zdjęcie

Józef Lepianka

powiększ zdjęcie

Antoni Nowak

powiększ zdjęcie

Antoni Nowak


Józef Ożóg, żołnierz I wojny światowej. Po mundurze widzimy że służył w Legionach. Wiemy tylko że zginął podczas tej okrutnej zawieruchy wojennej, nie doczekawszy Polski.

To nazwisko i imię występuje na zdjęciu powyżej, jednak dotyczy innego żołnierza. Występuję również w spisie poległych poniżej, jednak tam przynależność do jednostki wskazuje, że tamten Józef służył w austriackiej jednostce.

 Walenty Kołodziej - urodził się w Nienadówce w 1894 roku jako syn Stanisława i Elżbiety Kołodziej. Ukończył 4 klasy szkoły ludowej. Kiedy wybuchła I wojna światowa tak jak wielu innych nienadowian znalazł się w okopach i brał udział w działaniach wojennych w latach 1915-1918. Odbywał służbę w 40 pp austriackiej armii. Miał wiele szczęścia przeżył, walczył na froncie rosyjskim i włoskim. Po zakończeniu działań wojennych wraca do Nienadówki, w roku 1920 zostaje żołnierzem odrodzonej Polski w stopniu plutonowego.

Mini słownik pomocniczy

Nazwisk Imię
Infanterist, Inft - Stopień, np. piechur, szeregowiec, strzelec
Jednostka - np. IR. Nr. 40,6
Infanterieregiment IR, JR - pułk piechoty
Kompania - Galizien, Kolbuszowa, Nienadówka
Rok urodzenia - 1891
verw. - ranny
kriegsgef. – jeniec wojenny
gestorben – zmarł
tot. – zabity
gefallen - poległy
Gouvernement Tomsk, Rußland - Gubernia Tomsk Rosja
ZivKutscher - cywilny woźnica
Gefr, Gefrajter - starszy szeregowy
Lst., Landsturm - pospolite ruszenie
Jag. Jaeger - strzelec
SchR., Schützenregiment - pułk strzelców
FJB, Feldjägerbataillon - batalion strzelców
Zugsf
LIR.
ErsKomp
krank - choryWiadomości o rannych i chorych

 • Wiadomości o rannych i chorych wydane dnia 04.09.1914

1 - Lepianka Martin Infanterist- Infanterieregiment Nr.40, Nienadówka, Ruhr k.u.k. Reserverspital in Rzeszów

 • Wiadomości o rannych i chorych wydane dnia 10.11.1914

2 - Ożóg Wenzel Inft., IR. Nr. 40, IG. Komp., Nienadówka, Galizien, 1883, Schuß i. d. I. Schulter, Vereinsspital in Késmárk.
tłumaczenie Postrzał w ramię, szpital w Késmárk.

 • Wiadomości o rannych i chorych wydane dnia 28.11.1914

3 - Ożóg Wenzel, Gefr., IR. Nr. 40, 16. Komp., Nienadówka, Galizien, 1883, krank, Vereinsspital in Bad Darkau.
tłumaczeniechory, szpital w Bad Darkau

 • Wiadomości o rannych i chorych wydane dnia 28.11.1914

4 - Ożóg Adalbert, Inft IR, Nr. 40, 7. Nienadówka, 1888. Schiswunde a. beiden Handen Vereinschilfsspital das Straflingshilfsvereines in Budapest X.
 • Wiadomości o rannych i chorych wydane dnia 28.12.1914

5 - Piskor Jozef , Inft IR, Nr. 90, 1. Komp. Nienadówka, 1891. krank Wilchelminenspital in Wien, XVI
tłumaczeniechory, szpital w Wiedniu

 • Wiadomości o rannych i chorych wydane dnia dnia 15.2.1915

6 - Ożóg Wenzel, Inft., IR, Nr. 40,16. Komp.. Nienadówka, 1883, Ruhr, Spital der Barmherzigen Schwestern in Wien VI.
tłumaczeniechory na czerwonkę, w Szpitalu Sióstr Miłosierdzia w Wiedniu VI

 • Wiadomości o rannych i chorych wydane dnia 15.12.1916

7 - Betz Josef, Korp., k. k. LIB. Nr. 17, Nienadówka, 1891, Typhus, 01.04.1915 gestorben im Typhusspital in Miskolcz, beerdigt am dortigen Militärfriedhof, Gruppe 3, Grab Nr. 29 Nr
tłumaczeniezmarł w szpitalu na tyfus w Miszkolcu, (miasto na Węgrzech) pochowany na miejscowym cmentarzu wojskowym, grupa 3, grób nr. 29

 • Wiadomości o rannych i chorych wydane dnia 22.12.1917

8 - Pikur Stephan, Schutze, k. k. Sch.R, Nr. ?, Galizien , Nienadówka. 1884; gestorbe (23.07.1917).
Na listach strat

 • Lista strat wydana dnia 23.10.1914

1 - Chorzempa Johann, Jag., FJB. Nr. 4, 3. Komp., Nienadówka, 1884, Schuß i. d. 1. Hand, Statthaltereispital in Wien, VI.
tłumaczenie Postrzał w rękę, szpital w Wiedniu.

 • Lista strat wydana dnia /./.1914

2 - Nowak Jakob, Inft., IR. Nr.40,7. Komp., Galizien, Kolbuszowa, Nienadówka, 1893; kriegsgef., Rusland

 • Lista strat wydana dnia 17.11.1914

3 - Chorzempa Josef, IR. Nr. 40, 2. Komp., Galizien, Kolbuszowa, Nienadówka, tot.

 • Lista strat wydana dnia 2.1.1915

4 - Seremet Adalbert, Reslnft., IR. Nr. 40, 10. Komp., Galizien, Strzyżów, Nienadówka, verw.
11 - Biernat Michael, Inft IR Nr. 40, 6. Komp Galizien Kolbuszowa Nienadówka

 • Lista strat wydana dnia 19.1.1915

5 - Ożóg Johann, TitKorp., IR NR 40.5 Nienadówka 1892. Schuss i. d. l. Hand, Allg., Krankenhaus in Wien IX
tłumaczeniepostrzelony w rękę, szpital w Wiedniu IX.

 • Lista strat wydana dnia 18.2.1915

6 - Chorzępa Johann, Zugsf., IR. Nr. 40, 16. Komp., Nienadówka, 1885, krank, VereinsResSpit. Nr. 1 in Wien, XVI
tłumaczeniechory, szpital w Wiedniu XVI.

 • Lista strat wydana dnia 2.3.1915

7 - Kowal Jan, Inft. IR. Nr. 40, 1. Komp., Nienadówka, 1890, Schuss i. d. r. Knie, ResSpit. Nr. 1 in Znaim.
tłumaczeniepostrzelony w kolano, przebywał w szpitalu w miejscowości Znojmo (dziś miasto na byłej granicy czesko - austriackiej)

 • Lista strat wydana dnia 10.4.1915

8 - Nowak Paul, Inft, IR. Nr. 40, 8. Komp., Galizien, Kolbuszowa, Nienadówka, 1892, kriegsgef. Vereinigtes Evakuationshospital Nr. 74 in Kursk, Rusland

 • Lista strat wydana dnia 28.4.1915

9 - Krawiec Michael, Inft, k. k. LÍR. Nr. 17, 8. Komp.. Galizien, Kolbuszowa, Nienadówka. 1893, verw.
10 - Falandys Wacław, Gefr., IR. Nr. 40, Galizien, Kolbuszowa, Nienadówka, 1879, kriegsgef. (Omsk, Rußland.)

 • Lista strat wydana dnia 1.7.1915

11 - Motyl Josef, ErsRes, IR Nr 40, Galizien, Kolbuszowa. Nienadówka, 1890, kriegsęef. (Michajlow, Gouvernement Rjazań. Rußland.)

 • Lista strat wydana dnia 21.8.1915

12 - Marszał Jakob, ErsRes., IR. Nr. 40, 9. Komp., Galizien, Kolbuszowa, Nienadówka, 1883, kripgsgef. (Omsk, Rußland.)

 • Lista strat wydana dnia 5.11.1915

13 - Chorzępa Michael, Korp., IB. Nr. 40, 7. Komp., Galizien, Kolbuszowa, Nienadówka, 1890, verw. ; kriegsgef., Nowo-Nikolajewsak, Gouvernement Tomsk, Rußland.
14 - Krawiec Johann, ErsRes., IR. Nr. 40, 6. Komp., Galizien, Kolbuszowa, Nienadówka, 1886; kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.
15 - Motyl Johann, Inft., IR. Nr. 40,12. Komp., Galizien, Kolbuszowa, Nienadówka, 1890; kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.
16 - Motyl Josef, ErsRes., IR. Nr. 40 ErsBaon., Galizien, Kolbuszowa, Nienadówka, 1890; kriegsgef., Stadl Mihajlow. Gouvernement Rjasań. Rußland.
17 - Śliż Michael, ErsRes., IR. Nr. 40, ErsBaon., Galizien, Kolbuszowa, Nienadówka, 1888; kriegsgef., Taschkend, Rußland
18 - Śliż Martin, Inft., IR. Nr. 40 Komp., Galizien, Kolbuszowa, Nienadówka, 1884; kriegsgef., Stadl Mihajlow. Gouvernement Rjasań. Rußland.

 • Lista strat wydana dnia 15.12.1915

19 - Kołodziej Adalbert,LstJäg., FJB. Nr. 4, 2. Komp., Galizien, Kolbuszowa, Nienadówka, 1894; tot (05.08.1915)

 • Lista strat wydana dnia 28.01.1916

20 - Nowak Jakob, Inft., IR. Nr. 40,6. Komp., Galizien, Kolbuszowa, Nienadówka, 1891; kriegsgef
21 - Motyl Johann, Inft., IR. Nr. 40, 12. Komp., Galizien, Kolbuszowa, Nienadówka, 1890; kriegsgef., Slob-Jerestnaja, Gouvernement Tomsk, Rußland
22 - Bełz Adam, Lst lnft., IR. Nr. 40, 2. ErsKomp., Galizien, Kolbuszowa, Nienadówka, 1893; kriegsgef., Evakuationsspital Nr. 18 in Moskau, Rußland.
23 - Kraut Josef, ErsRes., IR, Nr. 40, ErsBaou., Galizien, Kolbuszowa, Nienadówka, 1887; kriegsgef., Moskau, Rußland,
24 - Kustra Johann, lnft., IR., Nr. 40, 6. Komp., Galizien, Kolbuszowa,. Nienadówka, 1890; kriegsgef., Slobodskoje, Gouvernement Wjatka, Rußland
25 - Ozóg Walentin, Inft., IR. Nr. 40,8. Komp., Galizien, Kolbuszowa, Nienadówka, 1883; kriegsgef., Rußland.
26 - Plizga Michael, ErsRcs., IR. Nr. 40, 8, Komp., Galizien, Kolbuszowa, Nienadówka, 1889; kriegsgef,, Jelec, Gouvernement Orel, Rußland.
27 - Maciąg Michał, Inft., IR. Nr. 40, 11, Komp., Galizien, Kolbuszowa, Nienadówka, 1893; kriegsgef., NowoNikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.

 • Lista strat wydana dnia 04.03.1916

28 - Jezioro Johann, Inft., k. k. LIR. Nr. 17,9. Komp., Galizien, Rzeszów, Nienadówka; kriegsgef
29 - Ost false - Eder Dawid, Inft., k. k. LIR. Nr. 17,9. Komp., Galizien, Rzeszów, Nienadówka; kriegsgef

 • Lista strat wydana dnia 9.5.1916

30 - Ożóg Walentin, Inft.. IR. Nr. 35, 15. Komp., Galizien, Kolbuszowa, Nienadówka, 1890; verw.

 • Lista strat wydana dnia 16.6.1916

31 - Nowak Stefan, ErsRes IR. Nr. 40, Galizien, Kolbuszowa, Nienadówka, 1879, kriegsgef. (Omsk, Rußland.)

 • Lista strat wydana dnia 19.8.1916

32 - Tryniecki Anton, ResInft., k. k. LIR. Nr. 17,4, Komp., Galizien, Kolbuszowa, Nienadówka, 1885; kriegsgef., Nowo-Nikolajewsk, Gouvernement Tomsk, Rußland.
33 - Bęben Martin, ErsResInft., k. k, LIR. Nr. 17, 2. ErsKomp., Galizien, Kolbuszowa, Nienadowka, 1886; kriegsgef,, Petropawlowsk, Gebiet Akmolinsk, Rußland

 • Lista strat wydana dnia 31.8.1916

34 - Kraszewski Stanislaus, ErsRes. Inft., IR. Nr. 40,1. Komp., Galizien, Kolbuszowa, Nienadówka, 1899; kriegsgef. Rusland
35 - Ożóg Martin, ErsRes. Inft., IR. Nr. 40, 10. Komp., G.iliziťn, Kolbuszowa, Nienadówka, 1887; kriegsgef., Rußland.

 • Lista strat wydana dnia 26.9.1916

36 - Surowiec Johann, Res Ul., UR Nr.3,6. Esk., Galizien, Kolbuszowa, Nienadówka, 1889; kriegsgef., Rußland.

 • Lista strat wydana dnia 28.10.1916

37 - Burzynowski Gabriel, Gefr., k.k LIR. Nr. 33,9. Komp., Galizien, Kolbuszowa, Nienadówka, 1876; verw
38 - Wiskida Florian,Lstlnfst., IR. Nr. 35, 15. Komp., Galizien, Kolbuszowa, Nienadówka, 1890; verw.

 • Lista strat wydana dnia 3.11.1916

39 - Gielarowski Matias, Infst., k. k LIR. Nr. 17, 2. Komp., Galizien, Kolbuszowa, Nienadówka, 1893. tot. 28.08.1916

 • Lista strat wydana dnia 16.11.1916

40 - Prucnal Josef, LstJag., FJB. Nr. 4 ErsKomp., Galizien, Kolbuszowa, Nienadówka, 1893. kriegdgef. Sarańska, Gouvernement Peusa. Rußland.

 • Lista strat wydana dnia 23.11.1916

41 - Maziarz Johann, Zugsf., k. k. LIR. Nr. 17, 9. Komp., Galizien, Kolbuszowa, Nienadówka, 1896; kriegsgef., Rußland.
42 - Ożóg Michael, Infst. k.k. LIR. Nr.17.2 Komp., Galizien, Kolbuszowa, Nienadówka, 1878; kriegsgef., Rußland.
43 - Nowak Anton, Infst. k.k. LIR. Nr.17.1 Komp., Galizien, Kolbuszowa, Nienadówka, 1897; kriegsgef., Rußland.
44 - Nowak Ladislaus, Infst. k.k. LIR. Nr.17.2 Komp., Galizien, Kolbuszowa, Nienadówka, 1897; kriegsgef., Rußland.
45 - Polek Josef, Korp., k. k. LIR. Nr. 17,1. Marschkomp., Galizien, Rzeszów, Nienadówka, 1892; verw.

 • Lista strat wydana dnia 11.12.1916

46 - Gielarowski Jakob, Infst., IR. Nr. 40, 3. Komp., Galizien, Kolbuszowa, Nienadówka, 1891; kriegsgef., Simbirsk, Rußland
47 - Gielarowski Stanislaus, Infst., IR. Nr. 40, 13. Komp., Galizien, Kolbuszowa, Nienadówka, 1884; kriegsgef
48 - Feisenleld Schaja, ErsResInfst., IR. Nr. 40, Galizien, Kolbuszowa, Nienadówka, 1888; kriegsgef., Rasdolnoje, Gebiet Primorsk, Rußland.
49 - Motyl Ignatz, Infst., IR. Nr. 40, 10. Komp., Galizien, Kolbuszowa, Nienadówka, 1891; kriegsgef., Simbirsk, Rußland
50 - Nowak Jakob, Infst., IR. Nr. 40, 6. Komp., Galizien, Kolbuszowa, Nienadówka. 1891. kriegsgef. Nikołajewsk Gouvernement Samara, Rußland
51 - Ożóg Walentin, InfstTitGefr., IR. Nr. 40, 7. Komp., Galizien, Kolbuszowa, Nienadówka, 1892; kriegsgof., Kromy, Gouvernement Orel, Rußland.
52 - Śliż Jakob, Infst, IR Nr. 40,10. Komp., Galizien, KobnMowa, Nienadówka, 1883; kriegsgef., Kaachka, Gebiet Transkaspien, Rußland

 • Lista strat wydana dnia 21.12.1916

53 - Ożóg Anton, Infst., IR. Nr. 40,4. Komp., Galizien, Kolbuszowa, Nienadówka, 1876; verw.

 • Lista strat wydana dnia 2.2.1917

54 - Marszał Johann, UI., UR. Nr. 3, KavSchutzDiv. Nr I, 7 o. Esk., Galizien, Kolbuszowa, Nienadówka, 1880; verw.

 • Lista strat wydana dnia 13.3.1917

55 - Novak Adam,Infst., k. k. Lst lR. Nr. 409, 12. Komp., Galizien, Kolbuszowa, Nienadówka, 1896; verw.

 • Lista strat wydana dnia 23.3.1917

56 - Huchro Johann, Infst, IR. Nr. 40, 9. Komp., Galizien, Kolbuszowa, Nienadówka, 1896; verw, '
57 - Chorzępa Jakob, Infst., k. k. LIR. Nr. 17, 10. Komp., Galizien, Kolbuszowa, Nienadówka, 1897; verw.

 • Lista strat wydana dnia 07.04.1917

58 - Dec Jakob, LstJäg., FJB., Nr 4.1, Komp. Galizien, Kolbuszowa, Nienadówka, 1897, verw.
59 - Ożóg Josef, LstJäg., FJB. Nr. 4,1. Komp., Galizien, Kolbuszowa, Nienadówka, 1897; verw.
60 - Motyl Kasimir, ResJäg., FJB. Nr. 4, 2. Komp., Galizien, Kolbuszowa, Nienadówka, 1884; verw
61 - Prucnal Tomasz, LstJäg., FJB. Nr. 4, MG Komp., Galizien, Kolbuszowa, Nienadówka; kriegsgef . Rußland

 • Lista strat wydana dnia 25.4.1917

62 - Norak Johann, ZivKutscher, Nienadówka, 1847, krank, 27.11.1914 gestorben im KosSpit. Nr. 2 in Ungvár, beerdigt am dortigen Barackonspitalsfriedtiof A. IV. 22.
tłumaczenie Norak Johann cywilny woźnica, Nienadówka, 1847 chory 27-11-1914 zmarł w KosSpit (skrót mi nie znany) w Ungvar, pochowany na tamtejszym szpitalu polowym aleja IV nr 22 (Ungvar kiedyś na Węgrzech, obecnie ukraiński Użgorod przy granicy ze Słowacją

 • Lista strat wydana dnia 5.5.1917

63 - Pietryga Adalbert,Gefr., IR. Nr. 90, 1. ErsKomp., Galizien, Kolbuszowa, Nienadówka, 1884; verw.

 • Lista strat wydana dnia 11.5.1917

64 - Nowak Martin, Infst., IR. Nr. 40, 6. Komp., Galizien, Kolbuszowa, Nienadówka, 1896; verw.
65 - Piela Johan, IR. Nr. 40,7. Komp., Galirien, Kolbuszowa, Nienadówka, 1894; verw,

 • Lista strat wydana dnia 19.5.1917


66 - Glaser Josef, Infst,, IR. Nr, 40,10, Komp,, Galizien, Kolbuszowa. Nienadówka, 1892; kriegsgef. Rußland

 • Lista strat wydana dnia 22.5.1917


67 - Drapała Jakob, Ul., UR. Nr. 3, ErsEsk., Galizien, Kolbuszowa. Nienadówka, 1891; kriegsgef., Shillowskij-Rudnik, Gouvernement Jekaterinosław, Rußland.

 • Lista strat wydana dnia 30.5.1917


68 - Nowieński Anton, Korp., k k. LstlR. Nr. 17, Galizien, Kolbuszowa, Nienadowka, 1876; kriegsgef., Kokand, Gebiet Fergana, Rußland

 • Lista strat wydana dnia 31.5.1917


69 - Głowacz Jędrzej, Inft., k. k. LIR. Nr. 18, zuget. d. Feldb. Nr. 4, Nienadówka, 1868, Nierenentzündung, 30.3.1917 gestorben.

 • Lista strat wydana dnia 16.6.1917


70 - Bełz Wojciech, Kan., FstAB. Nr. 5, 8. Komp., Nienadówka, Schußverletzung, 11.10.1914 gestorben im GarnSpit. Nr. 8 in Przemyśl, beerdigt am dortigen Friedhof.
tłumaczenie Rana postrzałowa, zmarł 11.10.1914 w Szpitalu garnizonowym Nr.8 w Przemyślu, pochowany na miejscowym cmentarzu

 • Lista strat wydana dnia 11.7.1917

71 - Chorzempa Adalbert, Lstlnfst., IR. Nr'. 40. 12. Komp., Galizien, Kolbuszowa, Nienadówka, 1888; tot (04.06.1917).

72 -Kołodziej Roman, ErsResSchütze, k. k. SchR. Nr. 17,1. Komp., Galizien, Kolbuszowa, Nienadówka, 1880; kriegsgef. Rußland
73 - Krawiec Michael, LstSchütze, k. k. SchR. Nr. 17, 1. Komp., Galizien, Kolbuszowa, Nienadowka, 1893; tot (2.4. 1915)

 • Lista strat wydana dnia 28.7.1917

74 - Jodłowskl Kasimir, Schütze, k. k. SchR. Nr. 17, 5. Komp., Galizien, Kolbuszowa, Nienadówka, verw.
75 - Kuś Franz, Korp., IR. Nr, 10, 4. Komp., Galizien, Rzeszów, Nienadówka, 1885; verw,

 • Lista strat wydana dnia 9.8.1917

76 - Wojcik Andreas, LstJäg., FJB, Nr. 4, 1, Komp., Galizien, Kolbuszowa, Nienadówka, 1897; gefallen (8.6.1917)

 • Lista strat wydana dnia 8.10.1917

77 - Marszał Kasimir, Lst lnfst., IR. Nr. 45, zugeteilt dem IR. Nr. 66, 10. Komp., Galizien, Kolbuszowa, Nienadówka, 1876; verw.

 • Lista strat wydana dnia 10.10.1917

78 - Motyl Jakob, Infst., JR. Nr. 40, techn. InfKomp., Galizien, Kolbuszowa, Nienadówka, 1889; verw.

 • Lista strat wydana dnia 17.10.1917

79 - Giergant Martin, Lstlnfst., NR. Nr. 10, Galizien, Przemyśl, Nienadówka, 1872; gestorben (13.7.1917).

 • Lista strat wydana dnia 24.4.1918
80 - Jodłowski Josef, Infst., k. k. LstlR. Nr. 17, Galizien, Kolbuszowa, Nienadówka, 1877, kriegsgef, Bugurusslan, Gouvernement, Samara, Rußland

 • Lista strat wydana dnia 15.5.1918
81 - Ożóg Wojciech, Schütze, k. k. SchR. Nr. 23, 8. Komp., Galizien, Kolbuszowa, Nienadówka, 1897; verw.

 • Lista strat wydana dnia 31.5.1918
82 - Mika Johann, Infst., IR. Nr. 40, 4. Komp., Galizien, Kolbuszowa, Nienadowka, 1890. (War kriegsgef. Im Austausebwege zurückgekehrt.)

 • Lista strat wydana dnia 5.6.1918
83 - Kołodziej Adalbert, Lsţjăg., FJB. Nr. 4, Galizien, Kolbuszowa, Nienadówka; gefallen (5.8.1916).

 • Lista strat wydana dnia 30.8.1918
84 - Maziarz Michael, Infst., IR. Nr. 40, Galuien, Kolbuszowa, Nienadówka, 1883; gestorben (24.2.1918)
Inne źródła
"Gazeta Lwowska" Kołomyjski sąd wdraża postępowanie w sprawie zaginięcia w 1918 urodzonego w Nienadówce Jakóba Draba, powołanego w 1917 roku do wojska.„kap. Wojciech Chorzępa” powiększ zdjęcieur. 27 lutego 1894 r. w Nienadówce, wsi położonej w powiecie kolbuszowskim, 20 km na północ, od Rzeszowa. Przyszedł na świat jako 14. dziecko w rodzinie miejscowego gospodarza Stanisława Chorzępy, o przydomku „Kowal”. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Nienadówce, wstąpił do I Gimnazjum imienia Stanisława Konarskiego w Rzeszowie. Pamiętnego sierpnia 1914 r., już jako jego absolwent, wraz z, gronem patriotycznie nastawionej młodzieży Rzeszowa, zasilił szeregi tworzonych przez Komendanta Piłsudskiego Legionów. Przeszedł szlak bojowy w składzie sławnej I Brygady, dosłużywszy się tam oficerskiego stopnia porucznika.„Józef Zdeb” Legitymacja Józefa Zdeba wystawiona przez rzeszowski ZBOWiD.
urodził się 25 stycznia 1899 r. we Lwowie albo według innej informacji w Nienadówce.

W dzieciństwie i młodości mieszkał ze swą rodziną na wsi. Brał udział w pierwszej i drugiej wojnie światowej jako żołnierz piechoty. Po powrocie z I wojny światowej nie chodził już do szkoły, ponieważ jego rodziców nie było stać na opłacenie dalszej nauki. Jakub Lepianka urodził się w Nienadówce w 1899 roku. Kiedy wybuchła I wojna światowa miał więc zaledwie 15 lat, był rówieśnikiem innego żołnierza Józefa Zdeba (powyżej) o którym wiemy nieco więcej, a ich perypetie były podobne. Jakub Lepianka trafił na front włoski gdzie brał udział w walkach przez cały okres trwania tej okrutnej batalii. W pamięci jego córki nie zachowało się wiele, ale jak było ciężko nieletniemu jeszcze żołnierzowi, co przeżywał, o czym marzył zapamiętała. Ciągła walka, głód i zmęczenie, modlił się o to, żeby zostać rannym podczas walk, trafić do szpitala, spokojnie zasnąć i wreszcie odpocząć. Opatrzność czuwała jednak nad Jakubem Lepianką, przez całą wojnę nie drasnęła go żadna kula, cały i zdrów po zakończeniu działań wojennych powraca do rodzinnej wsi. Więcej.... „Jakub Lepianka”Wymienieni Legioniści, w zapiskach Jana Bolesława Ożoga

Stanisław Ożóg syn "stojałowczyka" Wojciecha
Wojciech Chorzępa, absolwent seminarium nauczycielskiego, obydwaj zginęli na froncie.

„Jan Ożóg”
W sierpniu 1914 roku wstępuje do Legionów. Umundurowanie i broń, jak pisze w ankiecie "to własnym kosztem nabyłem". Jan Ożóg przez pewien czas był nawet kapralem, ale za jakieś dyscyplinarne przewinienie, jak napisał "p. Roja mnie zdegradował"

10 czerwca 1915 roku zostaje ranny pod Łużanami na Bukowinie - "w obydwie nogi dostałem 7 kul szrapnelowych"

powiększ zdjęcie "Jan Chorzępa", urodził się 1885 roku w Nienadówce i tu mieszkał, ożenił i wychowywał swoje dzieci. Kiedy wybuchła, pierwsza zawierucha wojenna na skalę światową, spokój rodziny został brutalnie przerwany. W 1914 roku, Jan Chorzępa zostaje powołany do wojska, musi pozostawić swoją rodzinę i ruszyć na front. W roku 1915, zostaje ranny i przebywa w wiedeńskim szpitalu. W dokumentacji austriackiej znajdujemy o tym pobycie wzmiankę:
Chorzępa Johann - Zugsf. IR Nr. 40, 16. Komp Nienadówka, 1885 krank Vereins ResSpit. Nr. 1 in Wien XVI (1915)
Polecam zapoznanie się z kilkoma faktami tego żołnierza I wojny światowej.„Jan Chorzępa - żołnierz I wojny”
powiększ zdjęcie
powiększ zdjęcie


Poniżej trzech żołnierzy, z wykazu Legionistów Polskich 1914-1918Dobrzański Alojzy
ur. 1893 lub 1894 Nienadówka
Imię matki Zofia
Stopień wojskowy - szeregowiec
nr karty / nr legitymacji 30422
Służył w LP w 4.pp.
Alojzy Dobrzański poległ na froncie wschodnim i spoczywa na cmentarzu w Stryju (Ukraina).

Alojzy Dobrzański.

powiększ zdjęcie


Nowak Augustyn
ur. 1891 Nienadówka
Stopień wojskowy - ogniomistrz
Przydział I bateria haubic 1. p.art. PKP
Sygnatura Oss. sygn 15812/VII
Przebieg służby - Internowany w Bustyahaza


Ożug Marcin
Nienadówka pow. Rzeszów
Stopień wojskowy - kanonier
Imię matki Maria
Sygnatura Oss. 15812/VII
Przebieg służby PKP 1 p. art. Internowany w Huszt


Nazwiska żołnierzy przekazane we wspomnieniach rodzinnych.Smolak Marcin
ur. 1 sierpień 1900 Nienadówka
Imię matki Anna
Imię ojca Mateusz
Brak wiadomości gdzie i kiedy rozpoczał swoją służbę, na załaczonej metryce rodziny Smolaków, któa została wydana w kwietniu 1920 roku, przy Smolak Marcin widnieje adnotacja "przy wojsku". Jego żona wspominała, że jako "żołnierz Piłsudzkiego" mógł osiedlić się na Wołyniu zakupując po atrakcyjnej cenie ziemię od państwa.
powiększ zdjęcie
Pod koniec lat 20tych XX w., ówczesne rządy sanacyjne kusiły byłych żołnierzy Piłsudskiego do osadnictwa na Kresach Wschodnich, chcąc w ten sposób wzmocnić "polskość" na tych terenach. Obiecywano wiele, 50 hektarowe gospodarstwa po niskich cenach ziemi kusiły wielu. Marcin Smolak podjął decyzję o wyjeździe. Sprzedał gospodarstwo w Trzebosi i w 1929 roku wyjechał z żoną i dwuletnim synem na Wołyń, licząc na polepszenie bytu swojej rodziny. Marcin SmolakDrapała Jan
ur. 1897 Nienadówka
Imię matki Marjanna
Imię ojca Piotr

(...) Zapamiętane nazwy kojarzące się z miejscami walk w których brał udział, to góra Carlibaba i rzeka Piawa. (...)
Jan Drapała - Legionista
powiększ zdjęcie


Nazwiska żołnierzy znalezione w księgach parafialnych.Kraska Stefan

Zawiadamia się Agnieszkę z Królów Kraskową na ustną jej prośbę, że w/g doniesienia Komendy Batalionu uzupełniającego c.k. obrony krajowej Rzeszów Nr. 17. (Ech. Nr. 3410/77 LTFG) mąż jej Stefan Kraska padł na wojnie 22 listopada 1914 roku.
C.K. Sąd powiatowy oddział I Sokołów dn. 5 sierpnia 1916

Nazwiska żołnierzy spoczywających na nienadowskim cmentarzu.


Na cmentarzu spoczywają również ofiary wojen światowych. Podczas I wojny światowej na nie odległych polach plebańskich miała miejsce potyczka wojsk rosyjskich i austriackich. Ci, którzy polegli w tej bitwie zostali pochowani na nienadowskim cmentarzu. Niestety, dziś nie ma już po nich ani śladu, nikt też nie pamięta miejsca tych mogił. Jedynym śladem tego zdarzenia jest spis ich nazwisk, narodowości i wyznania w księgach parafialnych. Nie wiadomo czy była to jedna bitwa czy może kilka potyczek, jakby wskazywały daty śmierci żołnierzy.

żołnierze wojsk rosyjskich

† 8 X 1914 - żołnierz nieznany
† 8 X 1914 - Joso Petrowicz - lat 21 - katolik
☽ 8 X 1914 - Saban Alicaiy - islam
† 22 X 1914 - Antoni Kaprola - lat 21 - katolik

żołnierze wojsk austro węgierskich

† 15 IX 1914 - Ferenz Futner - katolik
† 15 IX 1914 - Alfred Kollman- Schlesien (ślązak) - ewangelik


(...) Boże wspieraj, Boże ochroń Nam Cesarza i nasz kraj, .... (...)

Dobrze pamiętamy o ofiarach II wojny światowej, bo to dość świeże i bliskie wspomnienia, powinniśmy jednak też pamiętać i o Tych żołnierzach. Ich ofiara nie poszła na marne, w wyniku I wojny światowej Polska odzyskała niepodległość po wielu latach niebytu, a pierwsze słowa hymnu brzmią zupełnie inaczej niż te zacytowane powyżej.oprac.
Bogusław Stępień

Write a comment

Comments: 0

About | Privacy Policy | Cookie Policy | Sitemap
Copyright © Bogusław Stępień - 08/05/2013